Sneller hulp door Collectief Schuldregelen

Schulden, het kan iedereen overkomen en uit de schulden komen gaat niet vanzelf. Daarom is actie ondernemen belangrijk om te voorkomen dat de problemen erger worden of leiden tot andere problemen.

Gemeente Alphen aan den Rijn helpt daarbij door te gaan werken met Collectief Schuldregelen. Deze manier van werken zorgt ervoor dat mensen met schulden sneller geholpen worden en daardoor eerder rust ervaren als het gaat om de betalingen van hun schulden. Collectief schuldenregelen start 28 april 2021. 

Hoe werkt het 

Individueel afhandelen van schuldregelingen door schuldhulpverleners en schuldeisers duurt soms erg lang. Collectief Schuldregelen biedt de mogelijkheid om in één keer een regeling te kunnen treffen met schuldeisers. Zo wordt de klant sneller geholpen is er eerder perspectief. Daarnaast is er meer aandacht voor budgetbegeleiding om te voorkomen dat er nieuwe schulden ontstaan. Schuldeisers geven vooraf akkoord op betalingsvoorstellen en handelen dossiers collectief af. Ook ondersteunt de schuldhulpverlener de klant bij het nakomen van de betalingsverplichtingen. Door Collectief Schuldregelen heeft de klant één schuldeiser en een vast bedrag. Hierdoor ervaart de klant minder stress en zijn de extra inkomsten voor de klant vrij besteedbaar. 

Financieel Fit 

Deelnemen aan de collectieve schuldenregeling is een van de acties uit de actie agenda Financieel Fit. Met deze actie agenda zet gemeente Alphen aan den Rijn in op het voorkomen en het oplopen van schulden en armoede zodat iedereen financieel fit is en mee kan doen in de samenleving. Hierbij gaat het over werk, inkomen, schulden én wonen.  

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u bellen naar Gemeente Alphen aan den Rijn op telefoonnummer 14 0172.

Collectief Schuldregelen