Hoogleraar De Knijff benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Hoogleraar populatie- en evolutionaire genetica bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) Peter de Knijff is op maandag 24 april benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Lintje Peter 400De Knijff ontving zijn Lintje uit handen van burgemeester Liesbeth Spies.

DNA-onderzoek

De Knijff is sinds 2005 hoogleraar bij de afdeling Humane Genetica en hoofd van het forensisch laboratorium voor DNA-onderzoek. Hij is een van de grondleggers van het forensisch gebruik van variabele DNA-kenmerken op het menselijke Y-chromosoom. Ook is hij voorloper in het gebruik van zogenaamde ’next generation sequencing’-technieken forensisch DNA-onderzoek. Hiermee kunnen we steeds sneller en goedkoper langere stukken DNA aflezen.

Populatie- en evolutiegenetica

Als populatiegeneticus bestudeerde Peter de Knijff de complexe interactie tussen evolutie en migratie, en de gevolgen daarvan. Door archeogenetisch onderzoek aan skeletmateriaal kunnen populatie genetische inzichten gebruikt worden om migratiepatronen en demografische veranderingen te beschrijven en te verklaren. In een forensische context is populatie genetisch inzicht van belang om de invloed van genetische variatie binnen- en tussen bevolkingsgroepen te beschrijven en te gebruiken om op juiste wijze de statistische evaluatie van forensisch genetisch bewijs uit te voeren en te duiden. Voor de gezondheidszorg kan populatiegenetica van groot belang zijn om beter te begrijpen of en hoe, populatie genetische variatie belangrijk kan zijn bij bijvoorbeeld de keuze van medicatie. 

Forensische genetica

Het onderzoek van Peter de Knijff is niet alleen fundamenteel genetisch van aard, maar ook gericht op het ontwikkelen van nieuwe forensische DNA-analysetechnieken. Hij heeft, op basis van (contra)expertise, een aanmerkelijke rol gespeeld bij enkele belangrijke Nederlandse forensische processen. Als onafhankelijke getuigedeskundige heeft De Knijff een grote maatschappelijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en educatie van het Nederlandse forensisch landschap.