Afronding restauratie Romeinse Zwammerdam schepen

De gemeente, provincie, het Rijk en Museumpark Archeon werken samen om de Romeinse schepen te restaureren die in de jaren 70 van de vorige eeuw in Zwammerdam zijn opgegraven. De werelderfgoed-status van de Neder-Germaanse Limes en het Limes Feestjaar 2022 zijn aanleiding voor het ondertekenen van een intentieverklaring. In dit document wordt door alle partijen de intentie uitgesproken om de restauratie van de Zwammerdamschepen af te ronden en de realisatie van een permanente tentoonstelling in het nog op te richten Nationaal Romeins Scheepvaartmuseum in Alphen mogelijk te maken.

Archeon 400De ondertekening vond plaats op donderdag 25 augustus tijdens een bijeenkomst in de Arena van Museumpark Archeon. Hierbij waren 400 onderzoekers uit dertig landen van het XXV Limes Congres aanwezig. Er werd ondertekend door Arjan de Zeeuw namens staatssecretaris Cultuur Gunay Uslu van het ministerie van OCW, gedeputeerde Willy de Zoete, wethouder Anouk Noordermeer en Jan Jehee van de Stichting Museumpark Archeon.

Zorgvuldige restauratie Zwammerdamschepen 

De collectie Zwammerdamschepen is via Batavialand Lelystad in bruikleen gegeven aan Museumpark Archeon om te restaureren en tentoon te stellen. In 2015 is daarvoor een deel van de Rijkscollectie van Batavialand naar Alphen aan den Rijn verplaatst. Met bijdragen vanuit het Mondriaanfonds, de subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland en de Economic Development Board Alphen (EDBA) worden de schepen nu door vrijwilligers en specialisten gerestaureerd. De samenwerkende partijen willen met de schepen op een aansprekende manier laten zien hoe belangrijk de Romeinse tijd is voor de hedendaagse cultuur van dit gebied. 
 
Staatssecretaris van OCW, Gunay Uslu: “De intentieverklaring die we tekenen biedt perspectief om deze geslaagde samenwerking met succes voort te zetten. De Zwammerdamschepen zijn onderdeel van de Rijks Maritieme Erfgoed Collectie. Ik ben verheugd dat ik vanuit OCW, samen met de experts van Batavialand, deze bruikleen mogelijk kon maken. Met de intentie om deze bijzondere Romeinse schepen op te nemen in de tentoonstelling verrijken we de maritieme etalage van Nederland en wordt dit erfgoed ook voor een breed publiek zichtbaar en toegankelijk.” 
 
Gedeputeerde De Zoete : “De restauratie van de Zwammerdam schepen is een prachtig voorbeeld van een meerjarig samenwerkingsproject vanuit het brede Limes netwerk dat past binnen het Zuid-Hollandse erfgoedbeleid en onderdeel is van het UNESCO Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes.’  
 
Quote burgemeester Liesbeth Spies: “Trots op al de verbonden wetenschappers en onderzoekers en om als Alphen aan den Rijn onderdeel te zijn van de Internationale Romeinse Limes van Groot Brittannië tot ver in Oost-Europa. En met de bijzondere vondsten in Zwammerdam die in de jaren 70 van de vorige eeuw zijn opgegraven bij Ipse de Bruggen. Nu, na conservering en het ter beschikking stellen van de RCE en de Bataviawerf in Lelystad, wordt de collectie gerestaureerd op de werf in Archeon. Deze bijzondere museumcollectie scheepsarcheologie en het ambacht van boten- en scheepsbouw verdient een romeins scheepvaartmuseum zodat het getoond kan worden aan het grote publiek!’’