De heer Marco Vleeschdraager ontvangt lintje

De heer Marco Vleeschdraager, woonachtig in Hazerswoude-Dorp, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving zijn lintje op 16 augustus uit handen van burgemeester Liesbeth Spies.

Stichting Jeugdvakantieweek Hazerswoude-Dorp

De heer Vleeschdraager is vanaf jonge leeftijd vrijwillig actief. Hij maakte sinds 1992 deel uit van de leiding bij de stichting Jeugdvakantieweek Hazerswoude-Dorp. Tussen 2000 tot 2009 was hij niet actief, waarna hij vanaf 2009 zijn activiteiten weer oppakte. Sinds ongeveer 10 jaar is Vleeschdraager secretaris van de stichting en in die hoedanigheid onder andere verantwoordelijk voorde administratie, aanvragen van vergunningen en subsidies / onderhouden van contacten met de gemeenteen het actueel houden van het veiligheidsplan. Daarnaast is hij eindverantwoordelijk voor diverse activiteiten tijdens de Jeugdvakantieweek zelf. Ook is hij verantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse Jantje Beton-collecte, waarvan de helft ten goede komt van de Jeugdvakantieweek. De heer Vleeschdraager heeft een groot aandeel gehad in het mogelijk maken van de Jeugdvakantieweek tijdens de coronaperiode. In de afgelopen twee jaar heeft hij door telkens weer te schakelen en het programma aan te passen dit evenement toch doorgang kunnen laten vinden. Een tijd waarin het grootste deel van de evenementen zijn geannuleerd. De heer Vleeschdraager is al jaren de drijvende kracht achter de stichting en neemt zijn verantwoordelijkheid. Hij is een verbindende factor binnen het team en zorgt voor een goede sfeer.  

Scouting Mr. van Daalgroep

Ook bij de scouting Mr. van Daalgroep te Boskoop startte de heer Vleeschdraageral op 16-jarige leeftijd. Hij draaide mee als leiding bij de welpen. Vervolgens werd hij scoutsleider van 1991 tot 1999. Uiteindelijk is hij lid van het bestuur geworden vanaf 1999 en sinds 2004 in de rol van voorzitter tot 2008. Tot op heden heeft hij als vrijwilliger in vele activiteiten de voortrekkersrol genomen, zoals het organiseren van activiteiten voor zowel de eigen vereniging als ook regionale scoutingevenementen.

Voetbalvereniging Hazerswoudse Boys

Sinds 2011 is de heer Vleeschdraager verbonden aan voetbalvereniging Hazerswoudse Boys in Hazerswoude-Dorp. Hij was daar jeugdleider, jeugdtrainer en jeugdcoördinator van 2011 tot en met 2019. Vanaf 2014 is hij scheidsrechter en sinds 2018 coördinator van de jaarlijkse kerststerrenactie.

De heer Vleeschdraager is een zeer betrokken vrijwilliger die zich naast andere vrijwilligersactiviteiten met name voor de jaarlijkse Jeugdvakantieweek inzet. Waarbij hij als drijvende kracht en verbindende factor zorgt dat ieder jaar weer een prachtige week voor de kinderen georganiseerd wordt, óók tijdens de coronaperiode.