Gemeente en Habeko willen huurwoningen in Benthuizen en Hazerswoude-Rijndijk bouwen

Op 25 augustus hebben wethouder Gerard van As en Martin Bogerd van Habeko Wonen twee overeenkomsten voor de mogelijke bouw van (sociale) huurwoningen in Benthuizen en Hazerswoude- Rijndijk ondertekend. Het gaat om ongeveer 64 woningen, waarvan ongeveer 51 sociale huurwoningen. Gerard van As: “De ambitie van de gemeente is om voldoende betaalbare woningen in alle kernen te bouwen. De projecten in Benthuizen en Hazerswoude-Rijndijk zijn daar een goed voorbeeld van.”

Huurwoningen in Het Anker

De gemeente en Habeko hebben samen een overeenkomst ondertekend. Daarin wordt afgesproken dat Habeko gaat onderzoeken of voormalig dorpshuis het Anker in Hazerswoude-Rijndijk omgezet kan worden naar (sociale) huurwoningen. Habeko Wonen ziet ruimte voor circa 50 huurwoningen, waarvan zo’n 75% sociale huurwoningen en zo’n 25% middel dure huurwoningen. Dat zou een goede ontwikkeling zijn, want er is veel behoefte aan dit soort woningen. De gemeente en inwoners willen het uiterlijk van het pand graag behouden. Bij het onderzoek wordt gekeken hoe dit zo goed mogelijk kan gebeuren. De omwonenden kunnen over het project meedenken en worden nog uitgenodigd voor een bijeenkomst.

Sociale huurwoningen in Benthuizen

De gemeente en Habeko tekenden ook een overeenkomst om de bouw van 12 tot 16 sociale huurwoningen in Benthuizen mogelijk te maken. Deze woningen komen op de locatie van de openbare basisschool Arnoldus van Os, die in het 3e of 4e kwartaal van 2023 verhuist naar de nieuwe brede school in Benthuizen-west. Het wordt een kleinschalig complex met duurzame appartementen. In Benthuizen is veel behoefte aan goedkope woningen voor starters en ouderen. De appartementen komen te liggen in een groene, parkachtige omgeving met een grote vijver. In dit gebied is alle ruimte voor ontmoeten, spelen en recreëren. De gemeente gaat na de bouw de openbare ruimte aanpassen. Het dorpsoverleg Benthuizen en omwonenden worden bij de planvoorbereiding betrokken.

Chopinlaan_2_Hazerswoude_Rijndijk_01