Herensociëteit Amicitia ontvangt Koninklijke Erepenning

Herensociëteit Amicitia uit Alphen aan den Rijn heeft tijdens de viering van hun 150 jarig bestaan, op 24 augustus 2022, de Koninklijke Erepenning ontvangen. De President van de sociëteit kreeg de Erepenning aangereikt uit handen van burgemeester Liesbeth Spies.

Herensociëteit Amicitia 400Herensociëteit Amicitia is opgericht in 1872 door een aantal notabelen van Oudshoorn en zetelt in de sociëteitszaal van Hotel-Restaurant 's Molenaarsbrug in Alphen aan den Rijn. Amicitia heeft als doel het bevorderen van gezellige interactie onder haar leden en het verstevigen van hun onderlinge band. De vereniging laat uitsluitend mannelijke leden toe die woonachtig zijn in de gemeente Alphen aan den Rijn of aangrenzende gemeenten. De leden komen wekelijks bijeen. Naast de wekelijkse bijeenkomst worden tevens bridgeavonden, jaarlijkse golfwedstrijden, kookavonden, museumbezoeken, biljartmiddagen, een vaartocht, een kegelavond enz. georganiseerd. Ook wordt lief en leed met elkaar gedeeld. Het leveren van een bijdrage aan de maatschappij is zelfs één van de criteria bij het aannemen van nieuwe leden. De brede maatschappelijke betrokkenheid van leden is zichtbaar door lidmaatschappen aan onder andere van de Raad van Advies van de Voedselbank, Raad van Toezicht van SCOPE Scholenroep en Raad van Toezicht van Stichting Driehoorne. 

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel aan sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger. Alleen de Koning kan de Erepenning toekennen, welke strikt op naam van de ontvangende instantie is.