Hulp voor inwoners met financiële problemen door hoge energieprijzen

Door de stijgende energieprijzen komen ook in onze gemeente huishoudens in de financiële problemen. Gemeente Alphen aan den Rijn gaat daarom, in samenwerking met maatschappelijke en sociale partners, inwoners met een laag inkomen, een hoge energierekening en een slecht geïsoleerde woning helpen om hun energieverbruik te verlagen. De gemeente gaat met vijf projecten onderzoeken wat er nodig is om dit doel te bereiken. Deze projecten zijn een aanvulling op het aanbod dat de gemeente al heeft om inwoners te helpen met het verlagen van het energieverbruik.

Hoge energieprijzen De gemeente gaat aan de slag met de volgende vijf projecten: 

Verduurzaming witgoedregeling 

Inwoners met een laag inkomen kunnen via de bijzondere bijstand eens in de zeven jaar een financiële bijdrage krijgen voor bijvoorbeeld een nieuwe koelkast of wasmachine. Dit heet de witgoedregeling. De gemeente gaat onderzoeken of deze witgoedregeling duurzamer kan. Dit kan een flinke besparing opleveren in het energieverbruik. 

Start klussendienst 

De gemeente is van plan om een klussendienst op te zetten die materialen beschikbaar stelt en die inwoners helpt bij het aanbrengen van kleine, energiebesparende maatregelen, zoals tochtstrips, radiatorfolie en ledlampen. De medewerkers van de klussendienst denken met inwoners mee. Zij geven concrete energiebesparingstips aan inwoners en geven inwoners (meer) inzicht in hun eigen energieverbruik.  

Renoveren van huizen met laag energielabel 

Vanuit de Rijksoverheid komt er subsidie om woningen met een laag energielabel (E, F en G) te isoleren en energie te besparen. Dit staat in het Nationaal Isolatieprogramma (NIP). De gemeente gaat verschillende projecten voorbereiden zodat de gemeente de subsidies kan aanvragen uit het NIP. Voor de sociale huurwoningen trekt de gemeente hierin op met de woningcorporaties, maar er is ook aandacht voor woningeigenaren, VvE’s en particuliere verhuurders. 

Start wijkaanpak in Snijdelwijk 

In de Snijdelwijk in Boskoop start de gemeente met een wijkaanpak energiebesparing. Dit gebeurt in samenwerking met maatschappelijke organisaties die de buurt goed kennen. Medio november  organiseert de gemeente samen met maatschappelijke organisaties zoals Energiek Alphen en Participe een energiebesparingsmarkt. Deze markt wordt interessant voor inwoners met een koop- en huurwoning en met een grote beurs en een kleine beurs. Voor iedereen is er informatie om het energieverbruik te verlagen. Ook gaat de gemeente onderzoeken of het mogelijk is om in wijkcentrum De Plantaan een informatiepunt over energiebesparing te starten. 

Meer kennis over energiebesparing binnen de gemeente en bij partners 

Veel medewerkers binnen de gemeente en samenwerkingspartners hebben al regelmatig contact met inwoners die financiële problemen hebben of die dreigen te krijgen. De gemeente wil deze teams en samenwerkingspartners opleiden over het onderwerp energiebesparing zodat zij deze kennis weer kunnen delen met inwoners die dit nodig hebben. 

Meer informatie 

De gemeente gaat in de komende periode aan de slag met vijf projecten waarin onderzocht gaat worden wat er nodig is om dit doel te bereiken. De gemeente hoopt op korte termijn meer informatie te verstrekken. Het duurzaamheidsaanbod van de gemeente staat op www.alphenaandenrijn.nl/duurzaamheid.