Werkzaamheden aanleg fietsbrug Aarkanaal starten

De aanleg van de fiets- en voetgangersbrug over het Aarkanaal gaat half augustus van start. De brug verbindt straks de Alphense Burgemeester Bruins Slotsingel met de Nieuwkoopseweg en kruist deze daarbij de Westkanaalweg, het Aarkanaal en de N207/Oostkanaalweg.

De brug krijgt een lichte kleur en een elegante bocht, een composiet dek en open Y-vormige betonnen pijlers. Het werk wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door aannemersbedrijf Van Boekel Bouw & Infra BV, in samenwerking met Composite Structures. De officiële ingebruikname van de nieuwe brug is eind april 2024 gepland.

Aanleg hellingen 

Op 19 augustus wordt gestart met de grondwerkzaamheden. Na het afgraven van de bovenste laag grond wordt extra grond neergelegd, dat later de basis vormt voor de hellingen aan weerszijden van de fietsbrug. Zodra die grond een stevige basis vormt, wordt de eerder afgegraven laag grond hier weer overheen gezet. Hierop worden struiken geplant. Eind oktober zijn de werkzaamheden voor deze hellingen gereed en volgt er een zettingsperiode van bijna een jaar, om latere verzakkingen door het gewicht te voorkomen. 

Parkeerplaats Westkanaalweg afgesloten 

Vanaf 15 augustus 2022 staan er bouwketen op de parkeerplaats aan de Westkanaalweg. Hiervoor is de parkeerplaats naar verwachting tot april 2024 afgesloten.

Verkeershinder

Tijdens de grondwerkzaamheden zijn er veel transportbewegingen in een korte periode. Bestaande routes kunnen via omleidingen of versmallingen anders lopen dan nu.

Vervolg

Tussen april en juli 2023 maakt de aannemer de funderingen van de brug. In augustus en september van 2023 hijst de aannemer de al in de fabriek geproduceerde pijlers en de brugdekken op zijn plek. De N207 en Westkanaalweg zijn daardoor maar zeer kort afgesloten. Tot slot worden de aansluitende fietspaden naar de brug geasfalteerd en kan de brug uiterlijk in april 2024 open. Fietsers tussen Aarlanderveen, Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn kunnen dan gebruik maken van de kortere route.