Betalen voor Ecopark vanaf 13e bezoek per 1 januari 2022

Inwoners van gemeente Alphen aan den Rijn betalen per 1 januari 2022 vanaf hun 13e bezoek aan het Ecopark € 14,95 per keer. De gemeente voert het tarief vooral in om bedrijven te weren die hun grofvuil illegaal naar het milieustation brengen.

Ecopark containers (1).jpg 400Zij zijn namelijk verplicht om hun afval af te voeren via een inzamelbedrijf. Gemiddeld komen inwoners in onze gemeente twee of drie keer per jaar naar het Ecopark. Voor de meeste mensen blijft het gebruik dan ook gratis. De gemeente vindt dit belangrijk omdat ze inwoners wil stimuleren om hun grofvuil naar het Ecopark te brengen. Dit is namelijk de meest duurzame keuze voor afvalscheiding en recycling. Bovendien leidt dit tot lagere kosten voor afvalverwerking.

Hoe het werkt 

Het toegangssysteem bij de poort van het Ecopark telt het aantal bezoeken per afvalpas. Na het twaalfde bezoek per jaar rekent de bezoeker bij een volgend bezoek aan de poort van het Ecopark € 14,95 af met een pinbetaling. Inwoners kunnen alleen op afspraak bij het Ecopark terecht via een reservering op de website alphenaandenrijn.nl/ecopark.

Privacy

Voor het reserverings- en betaalsysteem registreert en verwerkt de gemeente persoonsgegevens volgens de voorwaarden in de privacywetgeving. Meer informatie hierover staat op onze website alphenaandenrijn.nl/privacy