Carbidschieten tijdens de jaarwisseling 

In de gemeente Alphen aan den Rijn is het net als andere jaren op een beperkt aantal plekken toegestaan om carbid te schieten. Hiervoor gelden wel voorwaarden, deze zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening.

Extra voorwaarden 

De gemeente wil niet dat carbidschieten leidt tot onveilige situaties of extra coronabesmettingen. Daarom moeten de initiatiefnemers, afkomstig uit een van de acht kernen van de gemeente, dit jaar net als in 2020 hun carbidactiviteiten in het openbaar gebied en/of op privéterrein vooraf melden en aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze jaarwisseling is carbidschieten toegestaan op vrijdag 31 december 2021 tussen 10.00 en 17.00 uur. Initiatiefnemers moeten uiterlijk zondag 19 december 2021 bij de gemeente digitaal melden dat zij van plan zijn carbid te schieten. Daarbij moeten zij ook een plan indienen waarmee zij laten zien te voldoen aan de geldende coronamaatregelen. Op www.alphenaandenrijn.nl/carbidschieten leest u meer voorwaarden en hoe u contact opneemt. Als uw melding wordt goedgekeurd, ontvangt u uiterlijk dinsdag 28 december 2021 digitaal een aanvaardingsbrief. 

Weigeren  

Het college kan de melding om carbidschieten weigeren in het kader van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu. Als er op een bepaalde locatie teveel carbidverzoeken zijn, wordt voorrang gegeven aan de vaste, jaarlijks terugkerende carbidschieters. Aan meldingen van initiatiefnemers afkomstig van buiten onze gemeente wordt geen medewerking verleend.

Verantwoordelijkheid  

De organisator is verantwoordelijk voor een veilig verloop van het carbidschieten, onder andere door het terrein duidelijk af te zetten en de coronaregels na te leven. De direct-omwonenden worden ruim vooraf door de organisator geïnformeerd met een huis-aan-huis brief. De eventuele toeschouwers hebben uiteraard ook een eigen verantwoording en moeten onderling 1,5 meter afstand houden. Daarnaast moeten zij voldoen aan alle coronamaatregelen die op 31 december gelden. Als de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komen, dan kunnen boa’s en/of politie aanpassingsverzoeken doen of het carbidschieten stilleggen.