Dakloosheid bestrijden

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braasem willen meer doen om te voorkomen dat inwoners dakloos raken. Dit is belangrijk omdat het aantal inwoners dat geen dak boven hun hoofd heeft groeit.

Er zijn momenteel ongeveer 100 inwoners in de Rijnstreek die dakloos zijn geworden. De opvangplekken voor deze inwoners zijn maximaal bezet. Ook stijgt het aandeel jongeren tussen de 18 en 27 die aanspraak maken op de opvangplekken (25%). In het ‘Actieplan Voorkomen Dakloosheid’ beschrijven de gemeenten wat zij doen om dakloosheid te voorkomen. Vanuit het Rijk is geld beschikbaar om hiermee aan de slag te gaan.  

De gemeenten starten met een pilot 'Housing First'. Met deze aanpak krijgen vijf inwoners die lang dakloos zijn, weer een dak boven hun hoofd krijgen. Via 'Housing First' krijgen inwoners die dakloos zijn geraakt direct een woning en daarbij de nodige ondersteuning zodat zij een toekomst kunnen opbouwen. Eind november heeft de eerste inwoner een woning betrokken via Housing First in Alphen aan den Rijn. 

Één van de redenen waardoor jongeren eerder dakloos raken is omdat zij onvoldoende geld hebben om in hun levensbehoeften te voorzien. Met de pilot Bouwdepot krijgen vijf dakloze jongere iedere maand (voor een jaar lang) 1050 euro om een zelfstandig leven op te bouwen. Ervaring uit een andere gemeenten leert dat jongeren hiermee in korte periode veel zelfstandiger worden.  

Voor inwoners die dakloos raken zijn regels en procedures op het gebied van inkomen, werk en wonen vaak onduidelijk. Om hen hier beter mee te helpen zetten we de Doorbraakmethode in. Deze methode, ontwikkeld door het Instituut voor Publieke Waarden, biedt professionals een handreiking om maatwerk te kunnen leveren en onderbouwen, inclusief een rekensom.  

De klantreis van Cassandra