Langdurige afsluiting van de Biezen in Boskoop

In januari 2022 wordt gestart met onderhoudswerkzaamheden aan de Biezen in Boskoop en deze werkzaamheden zullen naar verwachting 1,5 jaar in beslag nemen.

De onderhoudswerkzaamheden vinden plaats tussen de Goudse Rijweg en de N207. Gedurende het project is de Biezen dicht voor doorgaand verkeer. Voor bestemmingsverkeer in het gebied worden de nodige omleidingsroutes geplaatst.

De werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het saneren van de grond onder de huidige rijbaan, het vervangen van de verharding en fundering en het vernieuwen van de riool- en nutsleidingen. Ook wordt de verkeersbrug ter hoogte van huisnummer 51 aan de Biezen volledig vervangen. Tijdens de werkzaamheden is er telkens een stuk van de Biezen over enkele tientallen meters afgesloten voor al het verkeer. Het verkeer zal daardoor via andere routes de Biezen uitrijden. In opdracht van de gemeente voert aannemingsbedrijf BAM deze werkzaamheden uit.

Planning

De werkzaamheden aan starten in januari 2022 en zullen naar verwachting 1,5 jaar in beslag nemen. In totaal zijn er drie hoofdfases. In elke fase starten de werkzaamheden aan de kant van de Goudse Rijweg en wordt in de richting van de N207 gewerkt. De globale planning is als volgt;

  • Fase 1 – Grondwerkzaamheden, sanering, vervangen riool en aanbrengen tijdelijke rijbaan. Aannemingsbedrijf BAM in opdracht van de gemeente. Januari 2022 t/m augustus 2022.
  • Fase 2 – Aanleg nieuwe elektrakabels en vervangen aansluitingen waar nodig. Aannemingsbedrijf Van Voskuilen in opdracht van Liander. Maart 2022 t/m maart 2023.
  • Fase 3 – Aanbrengen definitieve rijbaan en afbouwen eindsituatie. Aannemingsbedrijf BAM in opdracht van de gemeente. September 2022 t/m juli 2023.

Bouwverkeer en bereikbaarheid

In elke fase wordt gewerkt in werkvakken. In fase 1 en 3 betekent dit een volledige afsluiting van de Biezen over een korte afstand, die telkens opschuift. In fase 1 is dit bijvoorbeeld circa 80 meter.

Omleidingsroute