Prestatieafspraken over woningbouw gemaakt

Woningbouwverenigingen Woonforte en Habeko Wonen, vertegenwoordigers van de huurdersorganisaties en de gemeente hebben maandag nieuwe prestatieafspraken ondertekend.

Gerard van As, Monique Brewster (Woonforte) en Martin Bogerd IHabeko Wonen)Er zijn afspraken gemaakt over het aantal sociale huurwoningen, de huisvesting van bijzondere doelgroepen, verduurzaming van woningen en het verbeteren en vergroenen van de leefomgeving. Samen willen we ervoor zorgen dat iedere inwoner een passende woning heeft, ongeacht zijn inkomen. De afspraken gelden voor de komende vijf jaar en geven een doorkijk naar doelen die we over 10 jaar moeten halen. De belangrijkste afspraak is het zorgen dat er bijna 1600 sociale huurwoningen bijkomen in onze gemeente. Daar gaan alle partijen zich voor inzetten.

De prestatieafspraken vindt u bij het overzicht collegebesluiten d.d. 7 december 2021 iBabs - Vergaderen met inhoud

Op de foto: Gerard van As, Monique Brewster (Woonforte) en Martin Bogerd IHabeko Wonen)