Gladheidsbestrijding

Voor Gemeente Alphen aan den Rijn heeft gladheidbestrijding nu de hoogste prioriteit. We bestrijden de gladheid volgens ons gladheidsbestrijdingsplan.

Waar mogelijk plegen we extra inzet in de wijken en dorpen en op speciale locaties. Alle routes uit het gladheidsbestrijdingsplan zijn schoon. Het is nu niet mogelijk om in alle straten in woonwijken te strooien of sneeuw te schuiven. Wij snappen dat het lastig is, maar vragen hiervoor uw begrip en medewerking.

Waar wordt gestrooid?

Brugdekken en op- en afritten, ontsluitingswegen, doorgaande wegen, busroutes, uitrukroute van de hulpdiensten, hoofdfietspaden en op plekken waar veel mensen samenkomen zoals bij kerken, zorgcentra, winkelcentra, bushokjes, trappen en bruggetjes.

Waar wordt niet gestrooid?

In woonstraten, voetgangersgebieden, fietspaden die geen onderdeel uitmaken van de hoofdfietsroute, op stoepen, voetpaden, woonerven en parkeerterreinen
wegen, paden en terreinen die in het beheer zijn van bedrijven of anderen.

Er is afgelopen weekend al ruim 300 ton zout gestrooid. Deze week gaan we hiermee door. Komende dagen kan het meer dan acht graden gaan vriezen. Bij extreem lage temperaturen kan het toch glad worden, ondanks het strooien. Let daarom altijd goed op!