Jongerencampagne #ikvecht: veel bereik, maar onduidelijk

In oktober vorig jaar is de gemeente de campagne #ikvecht gestart. Een campagne gericht op jongeren van 18 tot 35 jaar. De campagne was te zien via sociale media en op borden in de gemeente. We hebben de campagne geëvalueerd met een kort onderzoek.

Uit de reacties blijkt dat veel mensen de campagne onduidelijk vonden. Het doel van de campagne was jongeren te laten zien waarom zij zich aan de coronamaatregelen houden. Bijvoorbeeld: #ikvecht voor zonder zorgen bij opa en oma op visite of #ikvecht voor weer met vriendinnen uit eten. De campagne liep tot eind 2020. 

Resultaten onderzoek

Als we kijken naar de cijfers op sociale media hebben 50.703 personen de verschillende advertenties van de campagne ten minste één keer gezien. Toch zegt 68 procent van de deelnemers aan het onderzoek dat zij de campagne niet heeft gezien. De mensen die de campagne wel hebben gezien vinden deze niet duidelijk. Zij vinden dat #ikvecht een verkeerd signaal geeft. 81 procent van deelnemers aan het onderzoek denkt dat de campagne daarom niet heeft aangemoedigd om 1,5 meter afstand te bewaren. Tot slotte geeft 77 procent van de mensen aan dat ze zich al aan de coronamaatregelen houden. Ongeacht of ze de campagne wel of niet hadden gezien. Het onderzoek is door 104 personen ingevuld. 

Wat leren we hiervan

De campagne moest zo goed mogelijk aansluiten bij wat er leeft onder jongeren. Daarom is voorafgaand aan de campagne een groep van 314 jongeren bevraagd op wat er bij hen leeft. Toch blijkt nu dat de campagne niet goed gewaardeerd wordt. Dat kan komen omdat een groot deel van de jongeren zich al houdt aan de coronamaatregelen (77 procent blijk uit ons onderzoek). Een dergelijke campagne wil je richten op de groep die zich daar niet aan houdt, of dat moeilijk vindt. De vraag is of die bereikt is door deze campagne. De campagne krijgt in deze vorm dus geen vervolg. We bekijken of we jongeren op een andere manier beter kunnen bereiken.

Ikvechtvoor