Nieuwe partner inburgering bekend

Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet Inburgering in. Dit betekent dat gemeenten vanaf dan verantwoordelijk worden voor inburgering.

  Dit is een nieuwe taak voor gemeenten. Hiervoor hebben gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop samen een aanbesteding gedaan. Asielstatushouders die vanaf 1 januari 2022 inburgeringsplichtig worden, krijgen vanaf dan inburgeringsonderwijs aangeboden bij ‘Echt Nederlands’. Na een aanbestedingsprocedure is op 19 januari hierover besloten door het college.

Rol gemeente

Gemeenten krijgen een belangrijke rol in het nieuwe inburgeringsstelsel: zij staan het dichtst bij de inburgeraars en kunnen ervoor zorgen dat nieuwkomers zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren en gaan aan het werk.
Daardoor kunnen zij het maatwerk leveren dat nodig is. Gemeenten zorgen voor goede huisvesting, aanmelding bij school, de huisarts, tandarts, verzekeringen en een inkomen. Asielstatushouders worden geholpen bij het omgaan met geld. Indien nodig zal de gemeente asielstatushouders financieel ontzorgen. Dit betekent dat de huur, zorgverzekering en rekeningen voor gas, water en licht vanuit de bijstand worden betaald. Deze begeleiding moet zorgen voor rust en stabiliteit bij het begin van de inburgering. 
In het nieuwe inburgeringsstelsel geldt een hogere norm voor het taalniveau dan voorheen.  
Van inburgeraars wordt verwacht dat ze taallessen combineren met (vrijwilligers)werk of stage. Inburgeraars die zich onvoldoende inzetten om Nederlandse taal te leren krijgen vaker en sneller dan in het huidige stelsel te maken krijgen met sancties, zoals een boete of een inhouding op de uitkering.

Tijdlijn

Door middel van een tijdlijn per gemeente houden we u ook op de hoogte van de bekendmaking en start van de andere aanbestedingen waar we mee bezig zijn, onder andere in samenwerking met Nieuwkoop en Kaag & Braassem. In deze tijdlijn staat vermeld wanneer de bekendmaking van partners plaatsvindt voor de opdrachten Ondersteuning, Huishoudelijke Hulp en Hulpmiddelen. 
De tijdlijn wordt bij elke bekendmaking of verandering bijgewerkt, zodat u in één overzicht per gemeente de juiste informatie kunt lezen.