Overeenkomst gesloten voor herontwikkeling van de Aarhof

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 9 februari 2021 een overeenkomst met SB Real Estate BV voor de herontwikkeling van de Aarhof vastgesteld.

In de overeenkomst staan de financiële afspraken die beide partijen maken over bijvoorbeeld de gemeentelijke plankosten, verkoop van grond en de realisatie van de herontwikkelingsplannen. Ondertekening van de overeenkomst vindt plaats na besluitvorming in de gemeenteraad.

Planning en communicatie

Na besluitvorming door de gemeenteraad zal de komende maanden de communicatie gaan plaatsvinden met de Klankbordgroep Bewoners Stadshart Lage Zijde, ondernemers en andere betrokkenen in de omgeving. Ook wordt een procedure doorlopen voor de woningen en woontorens. Vanzelfsprekend worden belanghebbenden daarbij ook gehoord en kunnen zij eventueel reageren. Als alles volgens planning verloopt, kan in de tweede helft van 2022 worden gestart met de bouw. De bouw is dan begin 2025 gereed.

Plannen Aarhof

De Aarhof krijgt een volledig nieuwe uitstraling met een functie die aansluit bij de wensen van vandaag. De modernisering van het winkelcentrum en de toevoeging van circa 300 woningen zijn de basis voor een goede stedenbouwkundige inpassing en economische haalbaarheid. 

SB Real Estate BV is sinds augustus 2019 de nieuwe eigenaar van De Aarhof. De nieuwe eigenaar heeft de ambitie om het complex sterk te moderniseren, te verduurzamen en woningen toe te voegen. En dat met een architectuur en sfeer die aansluit bij de prachtige omgeving. Hierdoor krijgt De Aarhof weer een centrale positie in het hart van Alphen. Het schetsontwerp is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de gemeente Alphen aan den Rijn en Common Affairs, het bureau van Jos van Eldonk dat de ontwikkeling van het gehele Stadshart Lage Zijde begeleidt. 

Het plaatsen van woningen aan de randen van De Aarhof zorgt voor een sterke uitstraling van het centrum en een goede aansluiting op de omliggende bebouwing aan de Lage Zijde. Twee woontorens dragen bij aan de nieuwe functie en identiteit van De Aarhof en markeren het centrum van Alphen.

Aarhof