Veel betrokkenheid inwoners bij aardgasvrij wonen

In oktober/november 2020 heeft Gemeente Alphen aan den Rijn een online onderzoek uitgevoerd over o.a. aardgasvrij wonen. Aan dit onderzoek deden ruim 3.800 inwoners mee.

Er is veel betrokkenheid bij dit thema. Ruim 1.000 inwoners willen vaker meedenken over aardgasvrij wonen, bijvoorbeeld via een enquête. Een groep van 250 inwoners wil hier ook actief over in gesprek met de gemeente.  

Uit de enquête blijkt dat de respondenten verdeeld zijn over aardgasvrij wonen. De helft van deze groep is het eens met de plannen om woningen zonder aardgas te verwarmen. Veel inwoners (vooral zij die in oudere woningen wonen) weten niet hoe zij hun woning zonder aardgas kunnen verwarmen. Deze groep maakt zich ook veel zorgen over wat de plannen voor aardgasvrij wonen voor hen gaat betekenen. Deze zorg leeft ook onder inwoners die wel weten hoe zij hun woning zonder aardgas kunnen verwarmen. Redenen voor de zorgen zijn vooral de kosten en de twijfel over de duurzaamheid van de alternatieven.

Meedenkgroep 

Inwoners gaven in de online enquête aan of en hoe zij in de toekomst bij het onderwerp ‘aardgasvrij wonen’ betrokken willen blijven. Een groep van 250 inwoners wil hierover graag actief (online) met de gemeente in gesprek blijven. Deze groep inwoners is samen met energiecoaches, dorpsraden en betrokken bedrijven en organisaties uitgenodigd voor de meedenkgroep over aardgasvrij wonen. De eerste meedenkgroep heeft inmiddels plaatsgevonden en heeft veel ideeën en inzichten opgeleverd. Het gesprek ging over de rol van de gemeente in het proces om de gemeente aardgasvrij te maken, het verband tussen algemene duurzaamheidsmaatregelen en specifieke maatregelen om aardgasvrij te worden en over de manier waarop de gemeente de aandacht moet verdelen tussen koplopers en de rest van de inwoners. 

Nog te weinig visie

Veel deelnemers van de meedenkgroep ervaren dat er (ook landelijk) nog te weinig visie is om de gemeente aardgasvrij te maken. Ook zijn er zorgen over de haalbaarheid en betaalbaarheid van de overstap naar aardgasvrij. Daarnaast is er twijfel over de betrouwbaarheid en duurzaamheid van voorgestelde alternatieven. De deelnemers benadrukten ook dat het belangrijk is dat de gemeente inwoners goed blijft betrekken in het proces op weg naar een aardgasvrije gemeente. In april en mei/juni 2021 staan nog twee meedenkgroepen gepland. Inwoners die zich graag alsnog willen aanmelden om mee te praten in een meedenkgroep of op de hoogte willen blijven via het warmtetransitiepanel, kunnen een mail sturen naar duurzaamheidsloket@alphenaandenrijn.nl.

Warmtetransitiepanel

Daarnaast willen ruim 1.000 inwoners actief op de hoogte gehouden worden over aardgasvrij wonen, zij vormen het warmtetransitiepanel. Na iedere meedenkgroep krijgt dit panel een verslag van de discussie en opbrengsten. Zo nodig toetst de gemeente de belangrijkste uitkomsten van een meedenkgroep via een online enquête bij de leden van het panel. De uitkomsten en aanbevelingen van de meedenkgroep en het warmtetransitiepanel neemt de gemeente mee in het uitwerken van de Transitievisie Warmte (TVW). Zodra de gemeente, samen met haar stakeholders, een keuze gaat maken over de buurten waar we als eerste van start willen gaan, gaan we intensiever met de bewoners in deze buurt in gesprek. 

Over de Transitievisie Warmte

Op dit moment verwarmen veel Nederlanders hun woning met aardgas en koken ze op aardgas. Om klimaatverandering tegen te gaan, is landelijk in het Klimaatakkoord afgesproken dat we stapsgewijs van het aardgas afgaan (uiterlijk in 2050) en overstappen op duurzame alternatieven zoals een elektrische warmtepomp, groen gas of een warmtenet. Het Rijk verwacht van iedere gemeente eind 2021 een Transitievisie Warmte (TVW). In dit plan beschrijven we voor alle buurten de meest geschikte alternatieven voor aardgas, wanneer welke buurt aan de beurt is en in welke buurten we als eerste van start gaan, de zogenaamde startbuurten.

Infographic aardgasvrij en duurzaam wonen