Openbare zitting centraal stembureau

Op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur wordt in een openbare zitting van het centraal stembureau beslist over de geldigheid van de lijsten, de daarop voorkomende kandidaten en de aanduidingen. Ook worden de kandidatenlijsten in deze zitting genummerd voor de gemeenteraadsverkiezing op woensdag 16 maart 2022.

openbare zitting 400Zitting bijwonen of digitaal volgen 

De zitting is openbaar en vindt plaats in de Raadzaal in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn. Door de coronamaatregelen kan een beperkt aantal mensen bij de zitting aanwezig zijn. Wilt u deze zitting bijwonen, dan moet u zich vooraf aanmelden. U stuurt hiervoor een e-mail naar verkiezingen@alphenaandenrijn.nl

De zitting wordt ook uitgezonden via de livestream.  

Bezwaar maken 

Tijdens de zitting bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een beslissing van het centraal stembureau. Dat kan op 3 manieren: 

  1. U kunt vooraf via een e-mail laten weten dat u de zitting in persoon wilt bijwonen. U kunt dan daar bezwaar maken.  
  2. U volgt de zitting via de livestream. Wilt u bezwaar maken, dan stuurt u tijdens de uitzending een e-mail. Vermeld in de onderwerpregel: bezwaar. U krijgt dan een link toegezonden om via MS teams te kunnen deelnemen aan de zitting. Heeft u geen MS teams, dan kunt u de software downloaden.  
  3. U kunt bellen met 14 0172. Vraag naar Team Verkiezingen. U geeft aan dat u bezwaar wilt maken.