32 Bestuurlijke maatregelen opgelegd in 2022

Afgelopen jaar heeft de gemeente 32 keer een bestuurlijke maatregel opgelegd bij gevallen van overlast, misdrijven of overtredingen in de gemeente Alphen aan den Rijn. Veiligheid is niet alleen een zaak van justitie of politie; ook de gemeente treedt op bij misstanden.

Zo zijn in 2022 onder andere vijf panden gesloten waar drugs of hennepkwekerijen zijn aangetroffen, zijn twee gebiedsverboden opgelegd voor het veroorzaken van ernstige overlast en een gebiedsverbod voor dealen van drugs op straat, en zijn tien preventieve lasten onder dwangsom opgelegd voor het bezitten van illegaal vuurwerk. De gronden waarop deze maatregelen worden opgelegd zijn verschillend; dit kan onder andere op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening of de Opiumwet.

Strafrechtelijke maatregelen die door justitie of politie worden opgelegd, hebben als doel overtredingen te bestraffen. Een bestuurlijke maatregel heeft als doel om herhaling van misstanden te voorkomen, bijvoorbeeld door een pand waar wordt gehandeld in verboden middelen te sluiten, of door het opleggen van een last onder dwangsom (een verplichting tot het betalen van een bedrag wanneer een misstand voortduurt of zich herhaalt). 

Burgemeester Liesbeth Spies: “Alphen aan den Rijn is één van de veiligste grote gemeenten van Nederland. Samen met politie en justitie zetten wij ons er voortdurend voor in dat onze gemeente een veilige en fijne plek blijft om te wonen, werken en ondernemen. Aanvullend op de strafrechtelijke vervolging treedt de gemeente daarom op waar de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente worden aangetast.” 

Misdaad melden

Een aantal incidenten waarvoor een bestuurlijke maatregel is opgelegd in 2022, is aan het licht gekomen door meldingen bij Meld Misdaad Anoniem. Ziet u een verdachte situatie waarvan u het gevoel heeft dat er iets niet klopt? Meld het dan bij de politie of via Meld Misdaad Anoniem. Meldingen worden altijd opgevolgd. Kijk hier voor meer informatie.