Ondernemers of vastgoedeigenaren stemmen over BIZ Parkeren

Bent u ondernemer of vastgoedeigenaar in het centrum van Alphen aan den Rijn? Stuur dan uw stemformulier over het BIZ parkeren voor 21 februari 2023 in. Er zijn al veel stemmen binnen maar alle stemmen zijn belangrijk. Ook uw stem telt.

Zonder BIZ wordt het 1,5 uur gratis parkeren niet doorgezet. En de BIZ kan pas worden ingevoerd als er voldoende ondernemers en vastgoedeigenaren instemmen met de plannen en de bijdrage. 

Besluit in de gemeenteraad

Op 24 november 2022 heeft de gemeenteraad besloten om het 1,5 uur gratis parkeren in de gemeentelijke parkeergarages in het centrum (Castellum, Aarhof, Hoogvliet en Bospark) in te voeren. Gratis parkeren kan een impuls aan het centrum geven en voor ondernemers of eigenaren van meerwaarde zijn. Een mooie stap richting een aantrekkelijker Alphens centrum waar het fijn is om langer te verblijven en vaker terug te komen. En een centrum dat op deze manier beter kan concurreren met omliggende plaatsen.

Voor of tegen BIZ Parkeren 2023-2027

De grootste investering voor het gratis parkeren komt vanuit de gemeente, met daarbij wel de voorwaarde dat de ondernemers en vastgoedeigenaren ook een bijdrage leveren. Hiervoor wordt een extra Bedrijven Investeringszone (BIZ) opgezet, dit is specifiek gericht op parkeren. Om de BIZ in te kunnen voeren, vindt deze weken een draagvlakmeting (stemming) plaats. Ondernemers en vastgoedeigenaren uit het centrum kunnen hun stem uitbrengen vóór of tegen de invoering van de BIZ Parkeren voor de periode 2023-2027. De draagvlakmeting is onlangs gestart met een informatiebijeenkomst georganiseerd door stichting centrummanagement, VOC, CVCA, VOA en de gemeente. Ondernemers en vastgoedeigenaren konden hun stemformulieren ophalen en direct ook stemmen. De niet-afgehaalde stemformulieren zijn per post verzonden.

Uitslag stemming en vervolg

De stemronde sluit op 21 februari 2023. Daarna worden de stemmen geteld en de uitslag bekend gemaakt. De uitslag delen we zodra deze bekend is. Als er voldoende draagvlak is, treedt de BIZ met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 in werking.

Vragen of uw stemformulier kwijt? 

Bent u ondernemer en uw stemformulier kwijt? Neem dan contact op met de centrummanager Marc Krimpenfort of team Economie. Uiteraard kunt u ook contact opnemen bij vragen.

Documenten BIZ parkeren

Alle documenten over BIZ parkeren zijn te vinden via ons bestuurlijk informatiesysteem. Het was het 23e onderwerp op de agenda van de raadsvergadering van 15 december 2022.