Plant een boom in het Klimaatbos

De aanleg van het Klimaatbos langs de N11 bij Alphen aan den Rijn is in volle gang. Inwoners kunnen helpen bij de aanleg van het Klimaatbos en meer te leren over het belang van het bos voor onze leefomgeving.

Dat kan op woensdag 22 februari tussen 13.00 en 16.00 uur en op donderdag 23 februari tussen 9.30 en 16.00 uur.  

Programma plantdagen Klimaatbos 

Op beide plantdagen staat het planten van bomen in ieder geval op het programma. Daarnaast kunnen bewoners zowel op 22 februari als op 23 februari helpen bij het aanleggen van takkenrillen. Dat zijn ‘heggen’ van oude takken en snoeihout waar insecten, vogels, muizen en egels voedsel vinden en kunnen schuilen. Ook kunnen ze een bijdrage leveren bij het aanleggen van een ‘voedselbank’, waar eetbare bomen en struiken geplant worden. Uiteraard wordt gezorgd voor een kopje koffie of thee. 

Op woensdagmiddag 22 februari kunnen vrijwilligers bij een aantal stands van alles leren over het Klimaatbos en hoe ze de voordelen van het Klimaatbos ook kunnen toepassen in hun eigen tuin. De Watertafel van het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid laat zien hoe een wijk klimaatadaptief kan worden ingericht. Een klimaatadaptieve wijk is beter bestand tegen periodes van hitte of droogte, en ervaart minder wateroverlast bij natte periodes. De ‘bijendirigent’ vertelt hoe het Klimaatbos ook een geschikte woonomgeving wordt voor wilde bijen, die steeds minder voorkomen in Nederland. Medewerkers van de gemeente geven uitleg over hoe het Klimaatbos er straks uit komt te zien, en wat hier allemaal te ontdekken en leren valt, onder andere over de vele voordelen van het Klimaatbos voor het milieu. Ook laten zij zien welke materialen een tweede leven krijgen in het Klimaatbos, door bijvoorbeeld grond, hout en takken een nieuwe functie te geven.  

Kom helpen 

Bewoners zijn tijdens de plantdagen tussen de genoemde tijdstippen van harte welkom in het Klimaatbos. Het Klimaatbos is te bereiken via de ingang aan het Kreekrugpad, aan Archeon-zijde nabij de Renaissancelaan in Alphen aan den Rijn. Bewoners die willen helpen planten of helpen bij andere werkzaamheden, zoals het aanleggen van takkenrillen, melden zich tevoren aan door een e-mail te sturen naar projectleider Albert Hoogenkamp.