Verbetering voetgangersoversteekplaats Zijde Boskoop

De voetgangersoversteekplaats bij de Zinkeling over de Zijde in Boskoop is verbeterd door deze te voorzien van een waarschuwingslicht.

Vooral tijdens de avonduren kan signalering bijdragen aan de zichtbaarheid van de voetganger(s). 

Op 7 februari is op de Zijde in Boskoop, ter hoogte van de Zinkeling, de voetgangersoversteekplaats verbeterd door een lichtdisplay boven de rijbaan te plaatsen. Deze wordt geactiveerd door een druk op de knop. Als voetganger moet je bewust een handeling doen om de aandacht van de automobilist te krijgen voordat je oversteekt. De voetgangersoversteekplaats is verbeterd, omdat inwoners meldden dat ze geen voorrang kregen of niet of werden opgemerkt. Hiermee zetten we weer een stapje in het verbeteren van de verkeersveiligheid van de Zijde.