Onderzoek alternatieve scenario's theater Castellum

Het college heeft de voorkeur uitgesproken om theater Castellum voort te zetten op de huidige locatie aan het Rijnplein, waarbij de brandveiligheid van het gebouw volledig in orde wordt gemaakt en de verbouwing wordt afgerond.

Dit is de conclusie naar aanleiding van een onderzoek dat het college in opdracht van de gemeenteraad heeft uitgevoerd. Bij dit onderzoek is gekeken of het mogelijk is een theaterfunctie te combineren met andere functies, zoals wonen, sport of evenementen op een nader te bepalen locatie in de gemeente. Uit het onderzoek blijkt dat een theaterfunctie op een andere locatie realiseren nog meer geld gaat kosten.

Het onderzoek heeft tot doel gehad om een gemotiveerde keuze te kunnen maken tussen:
-    het herstellen van de brandveiligheid van het huidige pand aan het Rijnplein en het afronden van de verbouwing;
-    kiezen voor een alternatief scenario waarbij een volwaardige theaterfunctie wordt gecombineerd met activiteiten op het gebied van sport en evenementen op een andere locatie en de huidige locatie van het pand Castellum wordt ontwikkeld voor woningbouw.
Het in stand houden van een volwaardige theaterfunctie voor Alphen aan den Rijn was hierbij het uitgangspunt. Het onderzoek naar de alternatieve scenario’s is op hoofdlijnen uitgevoerd, waarvoor externe adviseurs zijn geraadpleegd. 

De raad besluit op 18 februari a.s. of het theater op de huidige locatie blijft en de verbouwing afgerond kan worden. Bij behoud van het theater aan het Rijnplein wordt de exploitatie onder de loep genomen en wordt kritisch gekeken of de kosten verder omlaag kunnen.