Tweede Kamerverkiezingen

Op woensdag 17 maart 2021 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Uiterlijk 3 maart 2021 ontvangt u per post een stempas.

Stoelen in de Tweede KamerU kunt op deze dag als kiezer uw stem uitbrengen op een van de stembureaus. U kunt zelf stemmen of iemand machtigen om voor u te stemmen.
U mag stemmen als u:
•    de Nederlandse nationaliteit bezit.
•    op 17 maart 2021 18 jaar of ouder bent.
•    op 1 februari 2021 (de dag van kandidaatstelling) ingeschreven staat in de gemeente Alphen aan den Rijn.
•    niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Eerder stemmen

Kiezers kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om eerder te stemmen. Dit is vooral bedoeld voor kiezers die als gevolg van het coronavirus tot de risicogroepen behoren. Dit kan dan op maandag 15 maart of dinsdag 16 maart 2021 in een aantal geselecteerde stembureaus. De stembureaus voor eerder stemmen worden later bekend gemaakt.

Briefstemmen voor kiezers van 70 jaar en ouder

Bent u 70 jaar of ouder, dan kunt u uw stem ook per brief uitbrengen. U ontvangt hiervoor uiterlijk 3 maart 2021 een stempluspas op uw huisadres (het adres waar u op 1 februari 2021 staat ingeschreven). U ontvangt uiterlijk 11 maart 2021 een envelop met het briefstembiljet en een retourenvelop. 

Coronamaatregelen

Door het coronavirus is de inrichting en werkwijze in de stemlokalen anders dan u gewend bent. Het stembureau is zo ingericht dat er anderhalve meter afstand gehouden kan worden tussen kiezers onderling en de leden van het stembureau. Het dragen van een mondkapje in de stemlocatie is verplicht. Houd u zich niet aan de regels, dan kan de toegang u worden ontzegd of wordt u verzocht het stemlokaal te verlaten.

Gezondheidscheck

Wanneer u naar het stemlokaal komt moet u vooraf de gezondheidscheck  doen. Heeft u last van:
•    hoesten, verkoudheid, verhoging of koorts, benauwdheid, niet goed kunnen ruiken of proeven?
•    een huisgenoot met milde koorts of benauwdheidsklachten?
•    heeft u coronavirus gehad en is dit met een test 7 dagen voordat u gaat stemmen vastgesteld?
•    bent u in quarantaine vanwege een huisgenoot, teruggekomen uit een risicogebied of u bent gewaarschuwd door de coronamelder-app?
Kunt u op een van deze vragen ‘ja’ antwoorden? Ga dan niet stemmen in een stemlokaal maar blijf thuis en machtig dan iemand om voor u te gaan stemmen. Dit kan tot en met de dag zelf.

Op www.alphenaandenrijn.nl/verkiezingen leest u alles over stemmen bij volmacht, stemmen per brief voor inwoners van 70 jaar of ouder, de kiezerspas om in een ander gemeente te gaan stemmen en uw stempas. Hier (en in uw huis-aan-huiskrant) vindt u binnenkort ook een overzicht van alle locaties van de stembureaus.