Heeft u vragen over bodemdaling of schade aan uw fundering?

Funderingen van woningen op houten palen of op staal gebouwde woningen hebben een grotere kans op schade aan de fundering. Bij huizen gebouwd na 1990 is die kans erg klein, omdat deze in principe op betonnen palen staan.

Als inwoner van de gemeente Alphen aan den Rijn kunt u via https://www.kcaf.nl/regiodeal/ melding maken van schade aan de fundering van uw huis. Ook kunt u informatie opvragen. Een funderingsspecialist beantwoordt uw melding en vragen. 

Wat voor fundering heeft u? 

Huiseigenaren weten vaak niet welke fundering er onder hun woning zit en of er een risico is op funderingsschade. Dat wordt meestal pas duidelijk als er scheuren in de gevel komen of er verzakkingen optreden. Het is daarom verstandig om op tijd te weten hoe het met de fundering van uw woning is gesteld. Sinds 1 oktober 2021 is het bovendien verplicht om bij iedere (NWWI) woningtaxatie een funderingsrisico rapport op te nemen. De staat van de fundering van woningen gaat daarmee bij aan- en verkoop van woningen een rol spelen. Ook kan het op termijn mee gaan wegen bij het verstrekken van een hypotheek. 

Wat doet het Funderingsloket voor u?

Alphen aan den Rijn is samen met de gemeenten Gouda, Woerden, Oudewater en Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek op één januari 2022 gestart met het Funderingsloket Groene Hart. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de applicatie FunderMaps en deskundige begeleiding. Door het toevoegen van lokale gegevens aan deze database neemt de kwaliteit van de informatie toe. Huiseigenaren krijgen in eerste instantie digitale informatie van het Funderingsloket. Als het noodzakelijk is, wordt er een afspraak op locatie gemaakt. Daarmee zorgt het Funderingsloket voor eerste hulp aan huiseigenaren.

Regio Deal Bodemdaling Groene Hart

Het Funderingsloket Groene Hart is financieel mogelijk gemaakt door de Regiodeal Bodemdaling Groene Hart. Het Groene Hart heeft een veenbodem en daardoor veel last van bodemdaling, zowel in het agrarisch als stedelijk gebied. Binnen de Regio Deal werken 8 regionale overheden, de rijksoverheid, kennisinstellingen, agrarische sector, bewoners en bedrijfsleven samen aan een aanpak voor het omgaan met bodemdaling. Dit gebeurt door 23 innovatieve experimenten uit te voeren. De kennis en oplossingen die in de regio worden verzameld, kunnen ook op andere plaatsen in Nederland en mogelijk internationaal worden toegepast. Meer algemene informatie over funderingsproblemen vindt u op www.bodemdalingdebaas.nl.