Vogelgriep vastgesteld bij vogels in Bentwoud

Staatsbosbeheer laat weten dat in het Bentwoud tussen Benthuizen en Boskoop vogelgriep is vastgesteld bij overleden (water)vogels. Vogelgriep komt met name voor bij watervogels en pluimvee.

Vogelgriep 400Maar, ook andere vogels kunnen het virus met zich meedragen. Ziet u een opvallend makke vogel, welke ingedoken zit en weinig van uw aanwezigheid aantrekt, dan is de kans groot dat deze vogel besmet is met het griepvirus.  
 
Het is belangrijk dat u zelf de vogel niet aanraakt. Ook mensen en honden kunnen ziek worden van vogelgriep. Raak deze vogels dus zelf niet aan. Houd honden uit voorzorg aan de lijn. Daarmee voorkomt u dat honden in aanraking komen met besmette dode vogels. 

Melden 

Vindt u een dode vogel in het Bentwoud? Wanneer u de vogel in het Bentwoud heeft gevonden, is het verzoek deze te melden bij Staatsbosbeheer. Dit kan door een duidelijke locatie en foto te mailen naar J.Leeuwis@staatsbosbeheer.nl. Staatsbosbeheer zal de dode vogels afvoeren.   

Vindt u een dode vogel elders in onze gemeente kunt u dit melden bij de gemeente: Melding openbare ruimte - Gemeente Alphen aan den Rijn. De gemeente zal de dode vogels afvoeren. 

Ziet u een levende vogel die afwijkend gedrag vertoond? Bel dan met het landelijke telefoonnummer van de Dierenambulance: 0900-1120000. 

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie over vogelgriep op de site van het NVWA

Foto: Jaap Meere