Zorg en ondersteuning in Alphen aan den Rijn blijft bij Tom in de buurt

Gemeente Alphen aan den Rijn is verantwoordelijk voor het organiseren van een groot deel van de ondersteuning en welzijn voor haar inwoners. Vanaf 1 januari brengt de gemeente alle hulp en ondersteuning onder bij Tom in de Buurt. Aan uw huidige hulp en ondersteuning verandert niets. Voor uw WMO-aanvragen en indicaties voor huishoudelijke hulp en hulpmiddelen kunt u vanaf 1 januari bij Tom in de Buurt terecht. Welzorg en Medipoint worden vanaf 2022 de nieuwe leveranciers van hulpmiddelen.

Ondersteuning 

Inwoners die ondersteuning nodig hebben op diverse levensgebieden, kunnen daarvoor hulp krijgen. Denk aan mensen met psychosociale problemen of een beperking. Om deze hulp en ondersteuning te kunnen bieden heeft de gemeente Alphen aan den Rijn contracten (afspraken) met diverse organisaties met gespecialiseerde medewerkers.  

Vanaf 1 januari 2022 kunnen inwoners voor ondersteuning gewoon weer terecht bij de Tom in de buurt. In Tom zijn vertegenwoordigd: Kwadraad, Gemiva, ActiVite, de Binnenvest, Wmo Maatwerk/Ipse de Bruggen en Kwintes. Dit zijn bekende organisaties die nu ook in Tom in de buurt actief zijn. Daarnaast zijn er diverse onderaannemers waarvan Participe er één is.  

Hulpmiddelen en huishoudelijke hulp 

Vanaf 1 januari 2022 kunt u voor uw Wmo-aanvragen en indicaties terecht bij Tom in de Buurt. Zij bekijken samen met u wat de mogelijkheden zijn.  

Voor 2022 zijn nieuwe contracten afgesloten met de leveranciers Welzorg en Medipoint. Zij leveren, na indicatie van Tom in de Buurt, hulpmiddelen voor de inwoners van Alphen aan den Rijn. Denk daarbij aan een scootmobiel of een rolstoel. Voor mensen met een PGB-voorziening verandert niets. 

Daarnaast zijn voor huishoudelijke hulp nieuwe contracten afgesloten met Vierstroom Hulp Thuis, WIJdezorg (in samenwerking met Thuiszorg Izo en Axxicom), ActiVite (in samenwerking met Groenoord zorgt), Tzorg en Thuiszorg INIS.  Zij zorgen ook vanaf 1 januari 2022 voor een schoon en leefbaar huis voor onze inwoners met een indicatie.  Voor mensen met een PGB-voorziening verandert niets.  

Samenwerking in de Rijnstreek 

De contracten met de externe partijen die ondersteuning uitvoeren en hulpmiddelen leveren namens de gemeenten liepen af en daarom zijn er nieuwe contacten afgesloten. 

Voor deze opdrachten werken de buurgemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem met elkaar samen. De drie gemeenten zijn met elkaar nauw betrokken bij deze trajecten en de inhoud van de opdrachten. Daarnaast hebben inwoners, zorggebruikers, huidige aanbieders, nieuwe aanbieders en andere betrokken organisaties, zoals huisartsen, vrijwilligersorganisaties en adviesraden meegedacht over de samenstelling van de nieuwe afspraken. 

Kijk voor meer informatie over Tom in de buurt en voor ondersteuning op: www.tomindebuurt.nl