Alphen aan den Rijn ondertekent Manifest Vestigingsklimaat voor bedrijven

Samen met een grote groep van zo'n 50 gemeenten uit het hele land en regionale en landelijke ondernemersverenigingen, heeft Alphen aan den Rijn het Manifest Vestigingsklimaat ondertekend.

VNO-NCW vestigingsklimaat 400De ondertekenaars maken zich zorgen over de verslechtering van het Nederlandse vestigingsklimaat voor bedrijven. In het manifest vragen ze een nieuw kabinet om samen met hen op zes terreinen te werken aan verbeteringen die zorgen voor: een goede leefomgeving, een goed opgeleide beroepsbevolking, kennis en innovatie van wereldklasse, excellente verbindingen binnen Nederland en met het buitenland en een betrouwbare en voorspelbare overheid.

"Wil Nederland echt top blijven voor (internationale) ondernemingen en reële activiteiten, dan moeten we komende jaren, samen met een nieuw kabinet, vooral werken aan deze zes concrete ambities die onze bereikbaarheid, ons talent en onze kennispositie echt vooruit helpen", aldus de opstellers van het manifest. Prioriteit daarbij hebben zaken die zorgen dat ons leefklimaat en verbindingen verbeteren, dat we goed opgeleide mensen hebben en geen talent meer verloren gaat, dat er meer goede en duurzame woningen komen en dat internationaal talent (van arbeids- tot kennismigrant) ons land weet te vinden en hier goed terecht kan. Enkele voorbeelden van noodzakelijke investeringen zijn volgens het manifest: meer lightrail en andere nieuwe ov-voorzieningen, meer investeringen in innovatie en onderwijs, en de aanleg van duurzame infrastructuur voor waterstof, CO2 en elektriciteit.

"Met dit manifest willen wij een duidelijk signaal afgeven richting het toekomstige kabinet dat het belangrijk is om samen te blijven investeren in het Nederlandse vestigingsklimaat. Een goed vestigingsklimaat is essentieel om bedrijven aan te trekken en te behouden, wat op zijn beurt weer zorgt voor werkgelegenheid en een leefbare gemeente", aldus Gerard van As. wethouder economie.

Lees meer informatie op de website van VNO-NCW