Beleefwereld centraal

Gemeente Alphen aan den Rijn vindt het belangrijk dat de communicatie over al deze onderwerpen goed gaat. Daarom is er een nieuwe gemeentelijke communicatiestrategie gemaakt.

Iedereen heeft wel eens met de gemeente van doen. Een paspoort aanvragen, een kapotte lantaarnpaal melden of een subsidie aanvragen bijvoorbeeld. Daarnaast spelen er onderwerpen waarvan u op de hoogte wilt of moet zijn of waar u invloed op wilt hebben. Denk aan een wegafsluiting, nieuwe partners in de huishoudelijke hulp, de herontwikkeling van de Ridderhof, de laatste coronamaatregelen of meedenken over de inrichting van een speeltuin.

Doel 

In de nieuwe gemeentelijke communicatiestrategie (pdf, 2,758kB). staat hoe Gemeente Alphen aan den Rijn wil communiceren. Hierin staat wat belangrijk is in communicatie en hoe wij aansluiten bij de verwachtingen van inwoners. Het is de paraplu boven alles wat Gemeente Alphen aan den Rijn communiceert. Het doel is de tevredenheid over onze gemeentelijke communicatie onder inwoners en ondernemers te vergroten. 

Ambitie 

Gemeente Alphen aan den Rijn wil toegankelijk, helder, herkenbaar, tijdig en betrouwbaar communiceren. Vanuit de beleefwereld en communicatievoorkeuren van inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en medewerkers. Daar waar het kan door participatie en samenwerking.  

Participatie 

Bij het opstellen van de communicatiestrategie zijn de resultaten van onlangs uitgevoerde flitspeilingen en de jaarlijkse belevingspeiling onder inwoners over de gemeentelijke communicatie meegenomen. De nieuwe communicatiestrategie is opgesteld met inbreng van raad, het college, het management van de gemeentelijke organisatie en team Bestuursondersteuning en Communicatie.