Duurzaamheidslening loopt als een trein

De duurzaamheidslening die inwoners bij Gemeente Alphen aan den Rijn kunnen afsluiten loopt als een trein. Huiseigenaren en huurders kunnen deze lening aanvragen om tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen in en om hun woning te realiseren.

Denk aan de aanschaf van een warmtepomp, zonnepanelen, gevel-dak- of vloerisolatie, HR-glas en groene daken. Het merendeel van de inwoners maakt gebruik van de lening voor de aanschaf van zonnepanelen. Vanwege het grote succes van de lening is het fonds bijna leeg. De gemeente verstrekt namelijk veel meer leningen dan dat er aan aflossing terugvloeit. Daarom heeft het college besloten om het budget voor de lening aan te vullen tot ruim 5 miljoen euro. 

Daarnaast wordt het budget van de stimuleringslening voor VvE’s, verenigingen, scholen, coöperaties en non-profitorganisaties voor de verduurzaming van hun panden verhoogd tot ruim 1 miljoen euro. Deze lening is minder populair dan de lening voor inwoners. Dit heeft er mee te maken dat het proces van verduurzamen bij organisaties vaak langer duurt. Op dit moment melden zich echter meerdere sportverenigingen voor de lening. Ook verwachten we dat het project verduurzaming VvE’s tot meer aanvragen gaat leiden. 

Voorbereiding op een aardgasvrije toekomst 

De ambitie van Gemeente Alphen aan den Rijn is om in 2050 energie- en CO2-neutraal te zijn. Hierin probeert de gemeente inwoners en organisaties zo veel mogelijk te stimuleren en zo goed mogelijk te ondersteunen. De duurzaamheidslening en de stimuleringslening maakt het voor inwoners en organisaties (financieel) aantrekkelijk en laagdrempelig om daadwerkelijk actie te ondernemen en hun huis of pand voor te bereiden op een aardgasvrije toekomst. 

Voor de overgang naar wonen zonder aardgas is het belangrijk dat inwoners/organisaties hun woning en pand zo goed mogelijk gaan isoleren. Met isolatie gaat er weinig warmte verloren en is er minder energie nodig om een woning/pand te verwarmen. Voor bepaalde alternatieve warmtetechnieken is een goed geïsoleerde woning/pand ook noodzakelijk. Om klimaatverandering tegen te gaan, is in het nationale Klimaatakkoord afgesproken dat we stapsgewijs, maar uiterlijk in 2050 van het aardgas afgaan. Iedere gemeente levert voor eind 2021 hiervoor een Transitievisie Warmte op. In dit plan beschrijven we de meest geschikte alternatieven voor aardgas in onze gemeente. 

Meer informatie over de lening en hoe u deze kunt aanvragen, kunt u lezen op onze site.