Gemeente en eigenaren Euromarkt onderzoeken woningbouw en bijbehorende voorzieningen

Vier eigenaren van de Euromarkt hebben zich verenigd en het initiatief genomen om samen met de gemeente, huidige gebruikers en omwonenden de mogelijkheden te onderzoeken om op deze plek woningbouw en bijbehorende voorzieningen te realiseren.

Naar verwachting is het onderzoek eind 2021 afgerond.

De vraag naar woningen neemt toe, maar het aantal beschikbare locaties om woningbouw te realiseren neemt af. De locaties, met name de mogelijkheden binnen het stedelijk gebied, zijn zeer schaars. Eén van de binnenstedelijke locaties waarop een woningbouwontwikkeling van omvang mogelijk is, is de Euromarkt. Op deze locatie zijn nu detailhandel en kantoren gevestigd. Deze locatie is geschikt om detailhandel te combineren met woningen voor een brede doelgroep (starters, gezinnen, sociaal en/of zorgwoningen).

Euromarkt Development B.V., K.J. Kruijdenberg Beheer, Waldorp Autowasservice B.V. en Tauro I B.V. hebben aangeven dat zij – in samenwerking met de gemeente - bereid zijn te investeren in het gebied. Partijen hebben een intentieovereenkomst gesloten om gezamenlijk te onderzoeken of het financieel haalbaar is op de huidige locatie grootschalige woningbouw te ontwikkelen en een deel van de huidige winkels, supermarkt en bedrijven in het plan te integreren. Het overige deel van de op de locatie gevestigde bedrijven zal worden verplaatst naar een nieuwe locatie.