Mevrouw Van Klaveren-du Bois ontvangt lintje

Mevrouw Van Klaveren-du Bois, woonachtig in Alphen aan den Rijn, ontving op 6 juli 2021 uit handen van burgemeester Liesbeth Spies een koninklijke onderscheiding (lintje). Van Klaveren-du Bois is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

LintjeZij ontving haar lintje tijdens de opening van het nieuwe pand van de Alphense Honden Club. Mevrouw Van Klaveren-du Bois is al vanaf 1985 in verschillende functies actief als vrijwilliger voor de Alphense Honden Club, vanaf 1980 is zij daar lid. Vanaf 1985 is zijtrainer van de discipline Opvoeden (grootste discipline binnen de Alphense Honden Club). Zij gaf minimaal één avond per week les voor een groep van ongeveer 8 cursisten. De laatste paar jaar fungeert mevrouw Van Klaveren-du Bois meer als invaltrainer. Zij is altijd bereid in te springen als een vaste trainer verhinderd is.

Vanaf 2011 is mevrouw Van Klaveren-du Bois ook coördinator van de afdeling Opvoeden, waarbij zij de eindverantwoordelijkheid draagt voor de kwaliteit en relevantie van de Opvoedlessen. Hierbij horen taken als het verzorgen van de cursusroosters, het inplannen van trainers, het indelen van de cursisten in de juiste groep, het opleiden en bijscholen van trainers, het doen van onderzoek naar bestaande en nieuwe methoden om honden en geleiders te laten leren.

Van 2008 -2010 was mevrouw Van Klaveren-du Boissecretaris van de Alphense Honden Club. Als secretaris was zij verantwoordelijk vooronder andere het notuleren tijdens vergaderingen, het uitwerken van de notulen, het uitzetten van de acties onder de bestuursleden, het verzorgen van de in-en externe communicatie, het behandelen van de post en later e-mail, maar ook het plannen van diverse afspraken. Daarnaast hield en houdt mevrouw Van Klaveren-du Bois het bestuur scherp: tijdens de vergaderingen op uitlopen en afdwalen van de agenda, en na het neerleggen van haar functie als secretaris op goede communicatie en innovatie.

Sinds 2019 is mevrouw Van Klaveren-du Bois ook coördinator Gehoorzaamheid. In deze functie voert zij dezelfde taken uit als in haar functie als coördinator afdeling Opvoeden. Naast bovengenoemde functies, organiseert mevrouw Van Klaveren-du Bois ook extra activiteiten zoals: snuffellessen, examentrainingen, pups in de zomer, Halloweenlessen, enz. Ook heeft zij ervoor gezorgd dat nieuwe trainers een trainingsprogramma kunnen volgen bij een externe partij, en heeft zij een bibliotheek opgezet met boeken over hondentraining.

Mevrouw Van Klaveren-du Bois is een planner en verbinder. Zij structureert zaken, houdt de vinger aan de pols bij de uitvoering en ziet erop toe dat evaluatie van verschillende processen plaatsvindt. Haar passie werkt aanstekelijk en zij is onmisbaar voor de vereniging.