Nieuwe partners huishoudelijke hulp

Gemeente Alphen aan den Rijn vindt het belangrijk dat inwoners gezond en vitaal zijn, zodat ze zelfstandig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Daarvoor heeft de gemeente contracten met organisaties die daar activiteiten voor uitvoeren.

afbeelding 189Inwoners die dit nodig hebben en een Wmo-indicatie hebben kunnen gebruik maken van huishoudelijke hulp. Hiervoor heeft de gemeente afspraken gemaakt met organisaties. De afspraken tussen gemeente Alphen aan den Rijn en de huidige aanbieders lopen af. Daarom heeft de gemeente nieuwe afspraken gemaakt per januari 2022. 

Wat betekent dit

Als inwoners nu huishoudelijke hulp via de Wmo krijgen dan gaan Vierstroom Thuiszorg, WIJdezorg (met onderaannemers Thuiszorg IZO en Axxicom), Actief Plus (Activite), Tzorg en Thuiszorg INIS dit verzorgen per januari 2022. Ruim voor 1 januari 2022 krijgen onze klanten die momenteel van andere partijen huishoudelijke hulp krijgen, van Participe informatie over deze vijf partijen om een keuze per 1 januari 2022 te maken.