Start aanbestedingsprocedure exploitatie Castellum

Gemeente Alphen aan den Rijn heeft de wens om van Castellum het bruisend middelpunt van onze samenleving te maken, met een inhoudelijk robuust cultureel programma dat aansluit bij de uitgangspunten uit de Cultuurvisie. Een gebouw met meerdere functies zoals theater, bioscoop, horeca, nieuwe culturele functies en het huis van Studio Alphen. Om dit waar te maken, is een andere manier van exploitatie nodig.

Marktverkenning

Er is een marktverkenning gehouden om te kijken of er marktpartijen geïnteresseerd zijn om Castellum met al zijn functies op een andere manier te exploiteren. 
Voorwaarde daarbij is dat het theater en de sociaal-maatschappelijke functies behouden blijven. Uit deze verkenning komt naar voren dat er geïnteresseerde commerciële partijen zijn met interessante voorstellen.

Aanbestedingsprocedure

Nu de marktverkenning is afgerond kan de volgende stap gezet worden en de aanbestedingsprocedure starten. De raad wordt gevraagd wensen en bedenkingen in te dienen op de randvoorwaarden voor deze aanbesteding. 

Open vanaf januari 2022

Theater Castellum gaat na afronding van de verbouwing en herstel van de brandveiligheid in januari 2022 weer open met een passend theaterprogramma en filmaanbod.