Maaien van gazons en bermen

We zijn weer begonnen met het maaien van de grasbermen in onze gemeente. De gemeente maait de gras- en bloembermen twee keer per jaar. Het voorjaar was dit jaar kouder dan andere jaren. Daardoor staan in deze bermen op diverse plaatsen nog kruiden in bloei. We laten daarom een groter deel van deze bloeiende bermen staan. Als een grasberm nog helemaal in bloei staat maaien we die op een later moment.

Vóór de maaiwerkzaamheden kijken de maaiers of er (beschermde) dieren of planten aanwezig zijn. Zo voorkomen we schade of verstoring aan broedende vogels en beschermde dieren en planten.  

Hoe we maaien 

Bermen zijn stroken grond langs een weg of pad. Ze bestaan uit ruw gras, bloemen en kruiden en hebben een meer natuurlijke uitstraling. Gazons zijn om te spelen, ontspannen en gebruiken. Gazons maaien we daarom vaker dan bermen. 

De bermen in onze gemeente staan vol mooie bloemen. Ook in andere grasstroken groeien veel verschillende bloemen en planten. Toch moeten we maaien om de bermen bloemrijk te houden, gemiddeld twee keer per jaar. Het moment waarop we maaien is daarbij belangrijk. Ook laten we waar mogelijk bewust kleine delen van een berm staan.  

Lees hier meer over het maaien van gazons en bermen.

Maaikaart 

Op de maaikaart kunt u precies zien waar welk type gras ligt. De kleuren in de legenda verwijzen naar de vlakken op de tekening.. 

Vragen 

Wilt u weten hoe wij maaien? Neem dan contact op met het team van beheerders en uitvoering voor het onderhoud aan het groen, via 14 0172.