Mevrouw De Jong-Hehemann ontvangt Lintje

Mevrouw De Jong-Hehemann, woonachtig in Hazerswoude-Rijndijk, ontving op 26 juni 2021 uit handen van burgemeester Spies een Koninklijke onderscheiding (Lintje). De Jong-Hehemann is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

LintjeAls jeugdlid heeft mevrouw De Jong-Hehemann alle jeugdgroepen doorlopen bij scouting De Uithoek in Alphen aan den Rijn. Vervolgens startte zij al op 17-jarige leeftijd als vrijwilliger. In 1992 richtte zij de Esta’s op, een gemengde groep van jongens en meisjes in de leeftijd van 7-11 jaar. Samen met een medevrijwilliger gaf zij tot 1998 leiding aan deze groep. Van 1998 – 2001 was de decoranda, samen met een mede-vrijwilliger teamleidster van de Sherpa’s, een groep meisjes in de leeftijd van 14-18 jaar. En gedurende de hele periode (1992-2001) dat zij vrijwillig actief was voor De Uithoek, was zij actief leidinglid. 

Gedurende de basisschooltijd (ongeveer van 2007-2017) van de kinderen van mevrouw De Jong-Hehemann, hielp zij met verschillende taken op de basisschool De Tweeklank te Hazerswoude-Rijndijk als hulpouder, maar ook was zij gedurende een aantal jaar vrijwillig overblijfkracht.

Mevrouw De Jong-Hehemann is mede-initiatiefneemster van de Vereniging Scouting Rheijnewoud, te Hazerswoude-Rijndijk. Medio 2009 startte zij met het opzetten van de scouting, waarbij zij haar netwerk constructief inzette. Vanaf september 2010 ging het eerste clubjaar van start met twee speltakken. Binnen scouting Rheijnewoud heeft mevrouw De Jong-Hehemann diverse functies en rollen vervuld. Zij was teamleidster van verschillende groepen, leidster tijdens de jaarlijkse zomerkampen, maar ook kampstaf. Vanaf 2006 heeft mevrouw De Jong-Hehemann de bestuursfunctie van groepsbegeleidster. Ook zet mevrouw De Jong-Hehemann zich namens de scouting in voor speciale gelegenheden zoals Bevrijdingsdag, neemt zij deel aan regiovergaderingen binnen Scouting Nederland, maar fungeert ook als staf tijdens de jaarlijkse regionale scoutingwedstrijden. Door de inzet van haar netwerk en haar vermogen om nieuwe bekenden te betrekking bij scoutingevenementen, heeft mevrouw De Jong-Hehehmann bijgedragen aan een goede samenwerking tussen de 6 scoutingverenigingen binnen de gemeente Alphen aan den Rijn.

Sinds 2014 zet mevrouw De Jong-Hehemann zich namens scouting Rheijnewoud in voor het Nationaal Fonds Kinderhulp als wijkcoördinator voor de jaarlijkse collecteweek in Hazerswoude-Rijndijk. Met haar inzet voor het Nationaal Fonds Kinderhulp draagt mevrouw De Jong-Hehemann eraan bij dat kinderen die te maken hebben met armoede een keer een dagje uit kunnen, een laptop voor schoolgebruik of een fiets krijgen, of een weekje kunnen kamperen.