Minimaal energielabel C voor kantoorpanden vanaf 2023

Per 1 januari 2023 moeten kantoorpanden minimaal energielabel C hebben. Dit betreft een kantoorgebouw waarbij de gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties 50% of meer beslaat van de totale oppervlakte én de oppervlakte aan kantoorfuncties groter is dan 100 m2. Wanneer kantoorgebouwen na die datum niet voldoen aan de eisen, mogen deze panden niet meer gebruikt worden als kantoor. Eigenaren van kantoorpanden die nu nog niet label A, B of C hebben, of nog geen energielabel hebben, hebben nog tijd om maatregelen te nemen. De gemeente informeert samen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) de betreffende kantooreigenaren in onze gemeente per brief over de stappen die zij moeten zetten.

Energielabel C

In oktober 2018 heeft een wijziging plaatsgevonden van het Bouwbesluit 2012. Hierin is aangegeven dat vanaf 1 januari 2023 elk kantoorgebouw in Nederland minimaal energielabel C moet hebben. Deze verplichting komt voort uit het Energieakkoord, waarin doelstellingen zijn geformuleerd voor een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Het voldoen aan Energielabel C is een stap in de richting om deze doelstelling in 2050 te behalen.  
Het energielabel laat zien hoe energiezuinig een kantoor is en welke verbetermogelijkheden er zijn op het gebied van energiezuinige maatregelen. Voorbeelden hiervan zijn het installeren van zonnepanelen, isolatiemaatregelen of een zuinige cv-ketel. 

Meer informatie 


Lees in dit document om te zien of uw kantoor label C-plichtig is. Voor meer informatie over energielabel C voor kantoorpanden, gaat u naar de website van de ODMH.