Nieuwe partners preventie en voorschoolse educatie van start

Vanaf 1 juli 2021 kunnen inwoners terecht bij een aantal nieuwe partners van Gemeente Alphen aan den Rijn voor activiteiten en diensten op het gebied van preventie en voorschoolse educatie. Zo zet Gemeente Alphen aan den Rijn zich in voor vitale en gezonde inwoners die zelfstandig zijn en kunnen deelnemen aan de maatschappij. 

Nieuwe partners preventie en voorschoolse educatie van startHieronder leest u wat hetzelfde blijft en wat er gaat veranderen vanaf 1 juli 2021.

Wat blijft hetzelfde

Opvoeden en opgroeien

Het CJG blijft het startpunt voor alles rondom opvoeden en opgroeien. Kwadraad is de nieuwe partner die dit voor ons uitvoert. De Jeugdgezondheidszorg (het consultatiebureau en schoolartsen) blijft zoals deze nu ook is georganiseerd.

Tom in de Buurt

Volwassen kunnen terecht bij Tom in de buurt en het Serviceplein. Tom in de buurt blijft tot het einde van dit jaar bewoners ondersteunen. Vanaf 2022 zijn er organisatiewijzigingen waarover alle betrokkenen op tijd worden geïnformeerd.

BOOST

BOOST verdwijnt als samenwerkingsverband. De kennis die gezamenlijk is opgedaan en nauwe samenwerking blijven behouden. Vanaf juli bieden Participe, PeuterStart (onderdeel van Junis), Bibliotheek Rijn en Venen, Parkvilla en Castellum in het kader van de preventieopdracht en voorschoolse educatie-opdracht van de gemeente activiteiten voor kinderen en jongeren aan onder hun eigen naam.

Wat verandert er

Welzijn

Participe is de partner voor welzijnsactiviteiten voor jong en oud. Denk bijvoorbeeld  aan kinderwerk, jongerenwerk, ondersteuning van ouderen en vrijwilligersorganisaties. Ook verzorgt Participe nieuwe activiteiten op het gebied van ouderenbetrokkenheid, cultuurcoaches en specialistisch jongerenwerk. In de uitvoering werkt Participe hierbij samen met de Bibliotheek Rijn en Venen, Parkvilla en Incluzio.

Buurtsportcoaches

Buurtsportcoaches van Alphen Beweegt vallen onder de nieuwe stichting Alphen Vitaal. Deze stichting zet zich in voor het bevorderen van de vitaliteit en een gezonde levensstijl van de inwoners van de gemeente.

Voorschoolse educatie

Peuters met een indicatie voor voorschoolse educatie krijgen voorschoolse educatie van PeuterStart, Kern kinderopvang en Shezaf. Zij werken samen met Participe en de Bibliotheek Rijn en Venen in het verminderen en voorkomen van achterstanden in de (taal)ontwikkeling bij peuters.

Sociale activering en maatschappelijke begeleiding

Kwadraad (PDF) voert de sociale activering in het kader van de Participatiewet en maatschappelijke begeleiding van asielstatushouders uit.