Proef met ruimere openingstijden voor terrassen

Tijdens de zomermaanden mogen alle horecaondernemers met terras bij wijze van pilot hun terrassen langer open houden.

Terras 400Gedurende de maanden juli, augustus en september wordt een proef uitgevoerd met verruimde openingstijden van terrassen. Gedurende de pilot worden de terrastijden in de hele gemeente gelijkgetrokken met de terrastijden van de Hoge Zijde. Alle horecaondernemers met een terras mogen hun terrassen open houden tot 00.30 uur, in plaats van tot 23.00 uur. De aanleiding voor de pilot is een motie van GroenLinks en NieuwElan in de gemeenteraad van december 2020 om de terrastijden aan de Hoge en Lage Zijde bij wijze van pilot gelijk te trekken. Om alle horecaondernemers met terras de mogelijkheid te geven mee te doen aan de proef, is deze uitgebreid naar de hele gemeente. “Horecaondernemers hebben het erg zwaar gehad het afgelopen jaar. Met deze proef hopen wij dat zij een goede zomer kunnen draaien en dat er na een periode van lockdown weer gezelligheid terugkomt in onze gemeente”, aldus wethouder Gerard van As.

Voorwaarden voor deelname aan de pilot

Onder voorbehoud dat de landelijke coronamaatregelen in juli, augustus en september toestaan dat de terrassen langer openblijven, moeten horecaondernemers aan enkele voorwaarden voldoen om mee te doen aan de pilot. In de eerste plaats moeten zij zich aanmelden bij de gemeente. Ook moeten zij omwonenden informeren, klachten registreren en meewerken aan een evaluatie die tussentijds en achteraf plaatsvindt. Op basis van de evaluatie wordt het beleid waarin de regels voor terrassen beschreven staan, mogelijk in 2022 aangepast. Burgemeester Liesbeth Spies: “Ik roep alle inwoners op om vooral lokaal naar het terras te gaan en de horecaondernemers in onze gemeente te steunen. Ook vraag ik alle horecaondernemers en omwonenden om goed met elkaar in gesprek te blijven en rekening te houden met elkaar. Samen maken we er een mooie zomer van!”