Reactie op artikelen in de media over lokale enquête windmolens en zonnevelden

Gemeente Alphen aan den Rijn heeft in november/december 2020 een lokale enquête onder inwoners uitgevoerd waarin zij zijn gevraagd naar hun mening over de opwek van duurzame elektriciteit via windmolens en zonnevelden in onze gemeente.

Windmolens 400Ook is getoetst of inwoners zich konden vinden in de zoekrichting voor windmolens en zonnevelden langs infrastructuur (snelwegen, N-wegen en spoorwegen). De enquête vond plaats in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) Holland Rijnland. Over de vragenlijst en de analyse van de resultaten van deze enquête is onrust ontstaan in de samenleving en in de media. Dit betreuren wij ten zeerste. Er wordt gesuggereerd dat wij als gemeente de resultaten van de enquête hebben gestuurd en gemanipuleerd. Wij nemen hier met klem afstand van. 

Zorgvuldig participatietraject

Deze enquête is uitgevoerd door het gerenommeerde onderzoeksbureau Citisens. Dit is een bureau voor onderzoek, strategische communicatie en participatie. Heel concreet doen zij dat via laagdrempelige onderzoeken die makkelijk toegankelijk voor diverse groepen in de samenleving. Wij zijn van mening dat we als gemeente een zorgvuldig participatietraject hebben doorlopen, waarbij alle inwoners de kans hebben gekregen om hun mening te geven. Daarom hebben we vertrouwen in de hieruit voortgekomen resultaten en de zorgvuldige analyse daarvan.

Feitelijke onjuistheden

In de media zijn veel feitelijke onjuistheden over de enquête gepubliceerd. Voor de weerlegging hiervan verwijzen we graag naar de blog die Citisens hierover heeft gepubliceerd. Lees hier de blog. Deze onrust over de enquête leidt af van waar het werkelijk om gaat: de landelijke opgave in het Klimaatakkoord om de uitstoot van Co2 te verminderen door de duurzame opwek van elektriciteit. Windmolens en zonnevelden kunnen hier een wezenlijke bijdrage aan leveren.

In de RES 1.0 die nu voor besluitvorming voorligt aan de gemeenteraad is er sprake van zoekgebieden voor windmolens en zonnevelden. In gemeente Alphen aan den Rijn wordt vooral ruimte gezocht langs de N11 en op het ITC/PTC-terrein bij Hazerswoude-Dorp en Boskoop.  We gaan na positieve besluitvorming in de gemeenteraad pas onderzoeken of we in deze zoekgebieden geschikte locaties voor windmolens en zonnevelden kunnen realiseren. Dit doen we in nauw overleg met omwonenden. We staan dus slechts aan het begin van het participatieproces met inwoners. Er is nog niets besloten over locaties, aantallen of hoogte van windturbines.