Startbijeenkomst Scholen op Koers naar 2030

Op woensdag 23 juni vond voor schoolbesturen uit gemeente Alphen aan den Rijn een online startbijeenkomst over Scholen op Koers naar 2030 plaats.

Scholen op Koers 400Scholen op Koers is een ondersteuningsprogramma voor de verduurzaming van schoolgebouwen. Vanuit het landelijke klimaatakkoord is het streefdoel om in 2030 49% CO2 reductie voor bestaande schoolgebouwen te realiseren. Ook gaf de Provincie Zuid-Holland een toelichting op het ontzorgingsprogramma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed om kleine schoolbesturen te helpen bij deze grote duurzaamheidsopgave. Bij de bijeenkomst waren 6 schoolbesturen aanwezig uit het primair en voortgezet onderwijs. Zij vertegenwoordigen samen 48 scholen.

Voor veel schoolbesturen is onderhoud van de gebouwen en duurzaamheid geen dagelijkse taak. Hun prioriteit en expertise ligt uiteraard bij goed onderwijs. Dit maakt dat ze behoefte hebben aan informatie op basis waarvan ze een afgewogen keuze kunnen maken uit verschillende maatregelen. Ze willen graag duidelijkheid over wat de effecten zijn op het energieverbruik van de schoolgebouwen, welke investeringen daarmee gepaard gaan en wat de financiële consequenties voor de langere termijn zijn. Het programma Scholen op Koers naar 2030 ondersteunt hen hierbij.

Wat maakt een schoolgebouw duurzaam?

Een duurzaam schoolgebouw staat optimaal ten dienste van het onderwijs, biedt een veilige en gezonde leer-werkomgeving voor leraren en leerlingen, heeft een prettig binnenklimaat,
is flexibel en toekomstbestendig, is aardgasvrij en energieneutraal, is inclusief (houdt rekening met kinderen vanuit verschillende achtergronden) en toegankelijk en heeft een lage CO2 uitstoot.

Rol van de gemeente

Gemeente Alphen aan den Rijn wil met dit ondersteuningsprogramma samen met de schoolbesturen de volgende stap zetten om schoolgebouwen te verduurzamen. Veel schoolbesturen hebben al een energiescan van hun gebouwen gehad. Nu krijgen ze ondersteuning om daadwerkelijk in actie te komen. De gemeente biedt schoolbesturen daarnaast een stimuleringslening aan om hun panden te verduurzamen. Ook kunnen scholen van de gemeente een bijdrage krijgen voor de aanleg van een groenblauw schoolplein. Een schoolplein met (eetbaar) groen en water (vandaar groenblauw) heeft veel voordelen voor de ontwikkeling van een kind. Het is gezond en maakt kinderen spelenderwijs bekend en vertrouwd met de natuur. Het biedt een plek die uitnodigt tot spel en buitenlessen. Daarnaast helpt een groenblauw schoolplein wateroverlast en hitte te verminderen. 

Meer informatie over dit aanbod staat op www.alphenaandenrijn.nl/duurzaamheid.