Boomziekten en plagen structureel te lijf

Boomziekten en plagen komen steeds vaker voor in de openbare ruimte. Door bijvoorbeeld klimaatverandering en de import van exotische planten.

Denk aan de essentaksterfte, de eikenprocessierups of het mediterraan draaigatje. Dat geeft soms overlast. De gemeente bestrijdt en voorkomt overlast met een blijvende aanpak. 

Een blijvende aanpak is nodig omdat sommige boomziekten en plagen niet meer af en toe, maar langere tijd voorkomen. Dan is het nodig om vooruit te kunnen kijken. Ook willen we voorbereid zijn op mogelijke nieuwe boomziekten en plagen die we op ons af zien komen. 

Pas ingrijpen als het echt nodig is

We zorgen in de eerste plaats voor natuurlijk evenwicht: voldoende verschillende soorten bomen, planten, dieren en insecten.  Daarnaast proberen we natuurlijke vijanden aan te trekken om boomziekten en plagen te voorkomen of tegen te gaan. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van nestkasten voor koolmezen, de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Ook passen we ons maaibeleid aan op plekken waar dat mogelijk is. Door minder vaak te maaien krijgen andere plantensoorten en bloemen de kans zich te ontwikkelen. Dit trekt insecten en vogels aan die plagen te lijf gaan. 

Zo willen we de natuur zoveel mogelijk zijn gang laten gaan. Maar bij gezondheids- of veiligheidsrisico’s voor mens, dier of boom moeten we soms toch ingrijpen. 

Kosten

Een structurele aanpak maakt het mogelijk een vast bedrag te reserveren voor de aanpak van boomziekten en plagen. Vanaf 2023 verwachten we hiervoor jaarlijks 470.000 euro nodig te hebben. 

Essentaksterfte

De boomziekte die op dit moment het meeste voorkomt in onze gemeente is de essentaksterfte. Ongeveer de helft van de ruim achtduizend essen in onze gemeente is inmiddels beschadigd door de ziekte. Een deel daarvan (6 procent) leeft nog maar tussen de 0 tot 5 jaar. Elke 5 jaar verwijdert de gemeente essen die nog maar zo kort te leven hebben. Zo voorkomen we ongelukken door omvallende bomen of afbrekende takken. De essen die overblijven houden we elk jaar goed in de gaten om te zien hoe ziek deze zijn en te zien of er meer essen ziek worden. 

Eikenprocessierups

Deze rups duikt ieder jaar op in onze gemeente. De haartjes van de rups veroorzaken overlast bij mens en dier. Dit is een landelijk probleem. Een definitieve oplossing is er nog niet. Het afgelopen jaar was de overlast minder. Dat kwam onder andere door een pakket aan maatregelen om overlast te voorkomen en te bestrijden. Deze aanpak gaan we in 2021 ook inzetten. 

Zo hangen we nog meer nestkastjes op voor kool- en pimpelmezen, een natuurlijke vijand van de rupsen. Op plekken waar veel mensen komen en het risico op overlast het grootst is spuiten we vooraf met een biologisch middel. Zo zorgen we dat nesten zich niet verder ontwikkelen. Bij andere eikenbomen binnen de bebouwde kom en langs fietsroutes in het buitengebied verwijderen we nesten voor ze overlast veroorzaken. Op locaties waar rupsen alsnog voor overlast zorgen zuigen wij ook de nesten weg. Bij deze aanpak maken wij gebruik van de informatie van de Vlinderstichting om geen schade aan te richten aan andere soorten. 

Hoogwerker eikenprocessierups