Geldfit.nl nu ook voor ondernemers

Ondernemers die geldzorgen hebben kunnen sinds kort nu ook gebruik maken van Geldfit.nl. Op de
website Geldfit.nl kunnen inwoners en ondernemers aan de hand van een korte online test te weten
komen hoe hun financiële situatie is en welke ondersteuning er voor hen mogelijk is.

Geldfit.nl“De coronacrisis raakt een groot aantal mensen in hun portemonnee, zoals jongeren en flexwerkers die hun (bij)baan zijn kwijtgeraakt. Of ondernemers en zzp’ers die inkomsten missen en noodgedwongen hun financiële reserves uitputten. Ondanks deze dreigende geldzorgen wachten mensen vaak lang met het zoeken naar hulp. Uit schaamte, maar ook omdat zij de weg naar hulp niet goed weten te vinden. Het is dan goed te weten dat er hulp is, dat je er niet alleen voor staat bij geldzorgen. Zet dus die eerste belangrijke stap om problematische schulden voor te zijn, nu dus ook beschikbaar voor onze ondernemers,“ aldus wethouder Han de Jager.

Geldfit.nl

Als na de test op Geldfit.nl blijkt dat ondersteuning nodig is, dan wordt verwezen naar de Helpdesk Geldzaken van de gemeente. Hier kunnen inwoners snel en gratis hulp krijgen bij geldzorgen. Ook kan verwezen worden naar partijen zoals bijvoorbeeld de Stichting Geldzorg of het Ondernemersklankbord. En op het gratis telefoonnummer van Geldfit.nl 0800 - 8115 kan men anoniem advies op maat te krijgen. 

Bij Geldfit.nl zijn een groot aantal partijen betrokken, waaronder gemeenten, banken, verzekeraars, energiemaatschappijen en grote werkgevers. Zij verwijzen klanten en medewerkers actief door naar de online test. Op deze manier hebben afgelopen half jaar inmiddels 352 van onze inwoners Geldfit.nl bezocht. Deelname aan Geldfit.nl maakt onderdeel uit van Financieel Fit, de Alphense armoede- en schuldenaanpak.