Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald voor een nieuwbouwwoning?

Voor een nieuwe woning die wordt gebouwd, moet de gemeente ook een WOZ-waarde vaststellen. Daarbij wordt uitgegaan van de grondwaarde en het percentage waarin de woning is afgebouwd per 1 januari 2021.

Als een nieuwe woning in de loop van 2020 is opgeleverd, wordt de waarde bepaald naar de toestand van die woning op 1 januari 2021. 

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met het team Belastingen, via telefoonnummer 14 0172 (spreek Alphen aan den Rijn in). Zij zitten voor u klaar!

Hoe wordt de WOZ waarde bepaald?