Rijnkade wordt uitgebreid en opgeknapt

Maandag 29 maart 2021 starten de werkzaamheden voor het uitbreiden van de kadeconstructie Rijnkade. Het gaat om het gedeelte ten noorden van de Koekebakkersteeg (ter hoogte van restaurant Knoss).

Rijnkade ter hoogte van de KoekebakkersteegDit gedeelte van de kade krijgt dezelfde uitstraling als het gedeelte tussen de Alphense brug en Koekebakkersteeg dat in 2013 is aangelegd. De kade wordt daardoor ongeveer 15 meter langer.

Werkwijze

Bij de werkwijze is gekozen voor een methode waarbij zo min mogelijk overlast en trillingen ontstaan. De damwanden worden naar beneden gedrukt in plaats van getrild. Daarvoor wordt een drukinstallatie op een ponton gebruikt. Hiervoor zijn alle veiligheidschecks doorlopen. Als alles volgens planning verloopt is het werk eind april grotendeels gereed en kan er gebruik van dit gedeelte van de kade worden gemaakt. Na de zomer komt de aannemer alleen nog terug om de hardstenen deksloof bovenop de kade aan te brengen, zodat dit deel van de kade precies dezelfde uitstraling krijgt als het al bestaande deel. Het aanbrengen van de hardstenen deksloof kan niet eerder, vanwege vertraging bij de leverantie van het Chinese graniet dat daarvoor wordt gebruikt. 

Bestrating opnieuw leggen

De bestrating van een gedeelte van de Rijnkade is verzakt en/of beschadigd door de brand en werkzaamheden bij Proto. Daarom wordt ook de overige bestrating van de Rijnkade en Koekebakkersteeg nog opnieuw gelegd. Dat gebeurt nadat de werkzaamheden bij Proto zijn afgerond.