Verkiezingsboodschap burgemeester Spies

Op 15, 16 en 17 maart mogen we stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Burgemeester Liesbeth Spies roept iedereen op om gebruik te maken van het stemrecht. Er zijn veel maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat iedereen veilig kan stemmen. Elke stem telt!