Vernieuwingen worden zichtbaar in Prinses IreneBos

Gemeente Alphen aan den Rijn is vorig jaar gestart met het opknappen van het Prinses IreneBos (Zegersloot-Noord) in Alphen aan den Rijn. Dat is het gebied tussen de Burgemeester Bruins Slotsingel, het Aarkanaal, de Zegerbaan en de Weidebloemenbuurt. Inmiddels zijn verschillende projecten uitgevoerd.

Paard trekt boomZo zijn in het noordoostelijke deel van het gebied twee paddenpoelen gemaakt en is het houten carfkunstwerk van een pad bij één van de poelen geplaatst. Ook is de loopbrug en de stuw achter IVN Bezoekerscentrum De Veenweiden in februari vervangen en is in totaal 3,5 km ruiterpaden aangelegd, waardoor het gebied nu is verbonden met Hippisch Centrum Zegersloot. De ruiterpaden zijn te herkennen door de zandpaden. De bebording bij de ruiterpaden volgt nog. 
Verder is afgelopen najaar een bloemmengsel ingezaaid, waardoor het aantrekkelijker wordt voor insecten en vogelsoorten om hier te verblijven. Hopelijk zien we daar in het voorjaar het resultaat van! Naast deze vernieuwingen zijn er nog veel andere dingen aangepast.

Prinses Irenebos

Vorig voorjaar zijn drie themabosjes aangelegd, genaamd: Bijen, Klimaat en Eetbaar. In het kader van Boomfeestdag worden de drie themaroutes, die gekoppeld zijn aan de drie themabosjes, volledig aanleggen. Ook wordt de bomencirkel van 12 bomen geplant als uiting van de 12 provincies van Nederland. In het Prinses Irenebos ligt de nadruk op natuurlijk spelen. Daarom is besloten om de speeltoestellen naast de Tiny Forest te vervangen door een klimboom. De huidige speeltoestellen worden elders in de gemeente hergebruikt. Tegenover de kinderboerderij, bij de entree, komt een nieuwe speelplaats.

Kabouterpad

Naar aanleiding van een initiatief door een bewoonster zijn we met vrijwilligers en IVN al ver gevorderd met de aanleg van een kabouterpad in het Prinses IreneBos. Dit is een wandelpad waar kinderen op zoek kunnen naar kabouters en alles wat daarmee te maken heeft. Het pad begint bij de loopbrug achter IVN Bezoekerscentrum De Veenweiden. Het pad is bedoeld voor kinderen van 3 tot 7 jaar. Zij kunnen ook zelf beeldjes maken en hier neerzetten.

Educatie

In samenwerking met Avifauna en IVN worden ook diverse informatiepunten langs de themaroutes aangelegd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van paaltjes, uit hout gecarfde figuren en QR-codes. Op deze manier wordt informatie gegeven over eetbare planten, klimaat en bijen. Maar ook over andere thema’s zoals amfibieën, de Galloway-kudde, ruiterpaden en vogels in het gebied.

Wandelpad langs Kromme Aar

Naast de twee klaphekken die langs de Kromme Aar zijn geplaatst, wordt de toegankelijkheid van het pad langs de Kromme Aar ook verbeterd door deze te voorzien van houtsnippers. 

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden blijft het Prinses Irenebos voor fietsers, voetgangers en minder validen bereikbaar. Autoverkeer over de Burgemeester Bruins Slotsingel ondervindt geen overlast van de werkzaamheden.

Meer informatie over het opknappen van het Prinses Irenebos