Aanpassing bestemmingsplan Rijnhaven-Oost

Gemeente Alphen aan den Rijn wil het gebied Rijnhaven-Oost in Alphen aan den Rijn omvormen naar een gebied waar gewoond en gewerkt wordt én waarbij de haven weer een onderdeel wordt van de stad.

Met het wegnemen van enkele milieubelemmeringen en het in werking treden van het bestemmingsplan Rijnhaven-Oost in 2018 is hiermee een start gemaakt. Inmiddels zijn meerdere woningbouwprojecten in dit gebied in voorbereiding en uitvoering genomen. 

Bestemmingsplan aanpassen

Om het gebied nog beter aan te kunnen pakken, is het noodzakelijk het eerder vastgestelde bestemmingsplan van 2018 op een aantal punten aan te passen. Momenteel zijn wij bezig met de voorbereidingen hiervoor. 

U kunt nu al een eerste reactie geven

Tijdens het formele bestemmingsplantraject is het mogelijk om officieel zienswijzen op het plan in te dienen. Vooruitlopend op dat traject is het nu al mogelijk om de voorgenomen aanpassingen te bekijken en uw reactie te geven. Op www.alphenaandenrijn.nl/rijnhaven vindt u een informatieblad waarin de belangrijkste wijzigingen staan beschreven en kort worden toegelicht. Heeft u na het doorlezen hiervan vragen of wilt u reageren, dan kunt u dat doen door een e-mail te sturen of te bellen naar telefoonnummer 14 0172.  

Verdere proces

Het ontwerpbestemmingsplan ligt naar verwachting eind juni 2021 ter inzage. Wij vragen u daarom uw reactie vooruitlopend op het ontwerpbestemmingsplan uiterlijk vrijdag 28 mei aan ons door te geven. Uiteraard kunt u daarna ook nog reageren als het ontwerpbestemmingsplan officieel ter inzage wordt gelegd.
Overzicht van Rijnhaven tbv bestemmingsplanwijziging