Evaluatie evenementenbeleid

Het afgelopen jaar is bijzonder moeilijk geweest voor de evenementenbranche. Om ervoor te zorgen dat we – zodra evenementen weer volop georganiseerd kunnen worden – goed van start gaan, heeft de gemeente het evenementenbeleid geëvalueerd.

EvenementenbeleidDaaruit blijkt dat veel inwoners tevreden zijn over de manier waarop evenementen plaatsvinden in onze gemeente. 80% Van de deelnemers aan het onderzoek heeft in de afgelopen drie jaar één of meerdere evenementen bezocht. Inwoners ervaren een goede balans tussen levendigheid en leefbaarheid in de gemeente. Veruit de meeste mensen ervaren geen overlast van evenementen. De dienstverlening vanuit de gemeente met betrekking tot evenementen is op orde en wordt gewaardeerd met een 7,3. 

Actualisatie

Uit het onderzoek is ook gebleken dat het evenementenbeleid op verschillende punten toe is aan een actualisatie. Zo moet er meer ingezet worden op duurzaamheid en afvalvrije evenementen, en moet er aandacht zijn voor gehoorschade bij bezoekers. Ook kan de dienstverlening verbeterd worden door het verder digitaliseren van het aanvraagproces voor evenementenorganisatoren en door organisatoren beter te informeren over de mogelijkheden tot het aanvragen van een financiële bijdrage. Daar gaan we dan ook de komende tijd mee aan de slag.

Wethouder Gerard van As (Economie) ziet in de gemeente veel actieve initiatiefnemers, die mooie en diverse evenementen organiseren. “Daarmee zorgen zij voor levendigheid, ontmoeting en zetten zij onze gemeente op een positieve manier op de kaart. Met de actualisatie van het Evenementenbeleid willen wij ervoor zorgen dat inwoners en bezoekers ook in de toekomst van veel bruisende evenementen kunnen genieten”.

Meer informatie

Voor meer informatie over het evenementenbeleid, klikt u hier. Als u zelf een evenement wilt organiseren, kunt u voor meer informatie over vergunningen of een financiële bijdrage voor uw evenement terecht op de website van de gemeente.